Asiakaskyselyn tulokset

Kysyimme teiltä, 2-6-vuotiaiden kurssilaisten vanhemmilta, oletteko tyytyväisiä järjestämiimme kursseihin ja mitä parannettavaa meillä olisi. Pyysimme ensin vastaamaan väittämiin kurssien totetutuksesta ja sen jälkeen kysyimme kursseihin liittyviä toivomuksia ja ehdotuksia avoimin kysymyksin. Saimme liki 90 vastausta, paljon palautetta ja hyviä kehitysehdotuksia. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! 

Ihan kaikkea emme voi tietenkään toteuttaa kerralla, mutta muutamaan asiaan ajattelimme tarttua heti.

Monet teistä kokivat, että yksilöllistä palautetta lapsen taitojen kehittymisestä annettiin kursseilla liian vähän. Tähän parannuksena järjestämmekin ensi kaudella (kevät 2018) kaikissa lasten uimakouluissa ja vesiralleissa erityisen kurssikerran, jolloin ryhmän ohjaaja vastailee vanhempien kysymyksiin ja kertoo heille, miten lapsi on pärjännyt kurssilla ja mitä taitoja hän on jo oppinut. Ryhmään tulee palautekerralle tarpeen mukaan  avustava ohjaaja. Tiedotamme kurssilaisten vanhempia hyvissä ajoin etukäteen tämän palautekerran ajankohdasta kussakin ryhmässä. (Palautekerta järjestetään ryhmän omalla uintiajalla.) 

Monet toivoivat myös intensiivisempää opetusta pienemmissä ryhmissä. Yksittäisiä intensiivikursseja on luvassa syksyllä 2018!

Välillä käy niin, että ilmoitat lapsesi uimakouluun ja vaikka lapsi pitää kovasti uimisesta, jokin ryhmään osallistumisessa jännittää kovasti. Kurssia ei kuitenkaan voi keskeyttää mikäli se on jo alkanut. Tässä asiassa meiltä toivottiin hieman enemmän joustavuutta. Ensisijaisesti on edelleen vanhemman vastuulla ottaa selvää kurssin lähtötasovaatimuksista ja lapsensa taidoista ennen kuin kurssi-ilmoittautuminen tehdään. Näin säästytään monelta harmilta ja lapsi pääsee uimaan oikeantasoisessa ryhmässä. Pyrimme myös siirtämään lapset vääräntasoisilta kursseilta oikeantasoisille kursseille mikäli tilaa on. Jos mitään muuta mahdollisuutta ei ole, on lapsella ensi kaudella mahdollisuus keskeyttää Peuhu-uimakoulu, Alkeisuimakoulu tai Uimakoulu 1  ohjaajan suostumuksesta. Mikäli tätä kurssia on kulunut enintään 1/3, on asiakkaalla mahdollisuus saada osa maksamastaan kurssimaksusta takaisin, kuitenkin enintään 50%. 

Saimme myös toivomuksia siitä, että uudistaisimme verkkokauppaamme. Olemme keskustelleet verkkokauppapalvelun tuottajamme kanssa ja sopineet, että uusi, parempi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana. 

Kiitos vielä kerran palautteestanne!


Voit tarkastella kyselyn tuloksia täältä. (Vastaukset avoimiin kysymyksiiin eivät ole mukana.)