Cetuksen hallitus tiedottaa

Cetuksessa tehtiin kevään 2018 aikana laaja työ seuran strategian päivittämiseksi. Hallitus hyväksyi uusitun strategian toukokuussa 2018. Kauden 2018-19 keskeisimmät tavoitteet perustuvat uusitun strategian toteuttamiseen. Yksi näistä tavoitteista on seuran organisaation tarkastelu aikaisempaa selkeämmän ja yhtenäisemmän johtamismallin luomiseksi One Cetus -hengessä.

Organisaation kehittämiseen valittu työryhmä kokoontui kesän ja alkusyksyn aikana useita kertoja ja johtopäätöksenä on esittää siirtymistä linjajohtamismalliin. Kantavana tavoitteena on, että kaikki seuran toiminnot ovat saman johdon alaisuudessa. Samalla on tarkoituksena vähentää hallituksen jäsenten osallistumista operatiivisin tehtäviin.

Kilpaurheilun organisaation tarkistamisen aikataulusta tuli kiireellinen, kun Cetuksen valmennuspäällikkö siirtyi Uimaliiton tehtäviin lokakuussa. Cetuksen hallitus on ryhtynyt toimiin ja esittää yhdistyksen kokoukselle (19.11.) tarvittavia päätöksiä, jotta kilpaurheilun tehtävät voidaan järjestää uudelleen ja organisaatiota tarkistaa Cetuksen strategian mukaisesti.

Yhdistyksen kokouksen jälkeen Cetus tulee hakemaan toiminnanjohtajaksi kilpaurheilun johtamisesta kokemusta ja näyttöjä omaavaa henkilöä. Teresa Pentikäinen jatkaa Cetuksen palvelutuotantojen johtajana.

Puheenjohtaja Eero Elovaara toteaa näin haettavan uutta vauhtia kilpaurheilutoimintaan ja yhtenäisen toimintakulttuurin rakentamiseen sekä korostaa mallin muutosta tehtävän hyvässä yhteistyössä Teresan kanssa.

Hallituksen kilpaurheilusta vastaava jäsen Aleksi Eskelinen toimii toistaiseksi valmennuksen esimiehenä.

Lisätietoja antaa Eero Elovaara
040 5032158, eero.elovaara@cetus.fi