Cetuksen sääntömääräinen varsinainen kokous

Cetus Espoo ry – Cetus Esbo rf:n sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään maanantaina 19.11.2018 klo 18.00 Kuninkaantien lukiolla, osoitteessa Kaivomestarinniitty 2, 02770 Espoo.

Yhdistyslain 25§ mukaan äänioikeus määräytyy seuraavasti:
”Jollei säännöissä ole toisin määrätty, jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä, ellei säännöissä ole niin määrätty.”

Kokouksessa ovat esillä Cetus Espoon sääntöjen 8§:ssä mainitut asiat sekä uuden strategian esittely. Kokouksessa päätetään strategiaan liittyvästä johtamismallin kehittämisestä. 

Puheenjohtajaehdokkaiksi ovat asettuneet jo Eero Elovaara ja Kalle Rasinmäki. Hallituksen jäseneksi ehdolle ovat tähän mennessä asettuneet Ari Auvinen, Katja Linnakylä, Annikka Koivu, Salli Schreck ja Jussi Teijonsalo. Erovuorossa hallituksesta ovat Aleksi Eskelinen, Marko Lysmä ja Niklas Spånberg.

Kokouksen agenda löytyy täältä  ja muu aineisto on esillä Cetuksen kotisivuilla. Voit käydä tutustumassa!

Tervetuloa kokoukseen!

Hallitus
Cetus Espoo ry – Cetus Esbo rf