Sääntömääräinen vuosikokous 19.11.2019

KOKOUSKUTSU

Cetus Espoo ry – Esbo Sim rf sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 19.11.2019 klo 18:00. Kokouspaikkana Kuninkaantien lukion auditorio, Kaivomestarinniitty 2, 02770 Espoo.
 

Vuosikokouksen sääntömääräiset asiat

1. Avataan kokous.

2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.

8. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan antama lausunto.

9. Vahvistetaan tilinpäätös 1.8.2018–31.7.2019 ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

10. Hyväksytään toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja talousarvio.

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Sakari Lind, Sakari Aalto ja Mari Kasvio.

12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja vastaava määrä varahenkilöitä.

13. Päätetään seuran edustajista niissä järjestöissä ja yhteisöissä, joissa seura on jäsenenä.

14. Käsitellään muut jäsenistön esittämät asiat. Ei muita asioita.

15. Päätetään kokous.

 

Tervetuloa,

Hallitus
Cetus Espoo ry – Cetus Esbo rf