Erityisuinnin harrasteryhmä

Erityisuinnin harrasteryhmä on tarkoitettu uimataitoisille lapsille ja nuorille, joilla on liikuntarajoite, tai haasteita motorisissa, sosiaalisissa tai kognitiivisissa taidoissa ja jotka tarvitsevat erityistä tukea uinnin harjoittelussa ja liikkuakseen vedessä.

Tavoitteena on omaksua säännöllinen uintiharrastus ja kehittää uimataitoa omien mahdollisuuksien mukaan. Harjoitteet räätälöidään kullekin uimarille sopiviksi heidän omista lähtökohdistaan käsin. 

Lähtötasovaatimuksena on 50m yhtäjaksoinen uimataito ilman kelluttavia apuvälineitä syvässä altaassa.
Altaan syvyys on 1,2 – 2,2m.

Palautathan täytetyn esitietolomakkeen kurssin ohjaajalle.