Vesiliikkujan opas

Vesiliikkujan oppaassa esittelemme Cetuksen kurssitarjontaa. Tarjoamme useita erilaisia kursseja sekä uinnista että vesiliikunnasta kiinnostuneille.

Sopiva kurssi tulee valita uimarin taitotason perusteella. Kursseillemme ei ole mahdollista tulla etukäteen kokeilemaan, vaan ilmoittautuminen on aina sitova. Kiinnitäthän siten huomiota kurssin lähtötasovaatimuksiin. Alaikäraja aikuisten kursseille on 15 vuotta, lasten kursseille iät ovat erikseen mainittu.

Ohjeita kurssille valmistautumiseen, uimahallilla toimimiseen sekä kurssin perumiseen löydät oheisista tiedostoista sekä asiakassopimusehdoista.

Lasten kurssit

3kk-3v

Vauva ja -perheuinti

Vauva- ja perheuinti ovat perheen yhteisiä, lapsen ehdoilla tapahtuvia monipuolisia leikkihetkiä. Tavoitteena on tehdä lapsesta veden ystävä ja kehittää vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Vauva- ja perheuinnissa lapsi ei opi itsenäisesti uimaan, vaan leikkimään vedessä ja sukeltamaan vanhempien valvonnassa ja avustamana.

Vauvauinti
Vauvauintiin voi osallistua, kun lapsi on 3kk. ikäinen, saanut (3kk.) rokotukset ja painaa 5kg. Tavoitteena on tehdä lapsesta veden ystävä sekä tukea lapsen kehitystä ja kasvua.

Perheuinti
Perheuintiin voivat osallistua 1-3-vuotiaat lapset ja lasten vanhemmat. Tavoitteena on oppia peuhu-uimakoulussa tarvittavia taitoja, tehdä lapsesta veden ystävä, tukea lapsen kehitystä ja kasvua sekä lisätä lapsen rohkeutta vedessä toimimiseen.

Sisarusuinti
Sisarusuinti on tarkoitettu perheille, joissa on vauvan (3kk.-1v.) lisäksi alle kouluikäinen sisarus/sisaruksia. Tavoitteena on tehdä lapsista veden ystäviä, tukea lasten kehitystä ja kasvua sekä lisätä lasten rohkeutta vedessä toimimiseen.

yli 3v

Leiki & Peuhaa

Lapsi-vanhempi uimakoulussa sekä Peuhu-uimakoulussa totutellaan veteen leikkien, laulujen ja tarinoiden avulla. Jokaisella kerralla on eri teema, jonka ympärille opetus rakentuu. Molemmat kurssit antavat hyvät valmiudet Alkeisuimakouluun tai Uimakouluun osallistumiselle. Opetustuokiot kestävät 30 minuuttia ja lapsen tulee olla vähintään 100cm pitkä osallistuessaan näihin uimakouluihin.

Lapsi-vanhempi-uimakoulu
Lapsi-vanhempi uimakouluun osallistuvat lapsi ja toinen vanhemmista. Lapsi-vanhempi uimakoulussa lapsi harjoittelee uinnin alkeita vanhemman avustuksella. Lapsen tulee olla yli 3 -vuotias osallistuakseen Lapsi-vanhempi-uimakouluun. Tunti etenee tarinoiden ja leikin siivittämänä. Lapsi-vanhempi-uimakoulu antaa lapselle hyvät valmiudet uimakouluryhmään osallistumiseen itsenäisesti. Lapsi-vanhempi-uimakouluja järjestetään sekä terapia-altaassa että opetusaltaassa.

Peuhu-uimakoulu
Peuhu-uimakoulu on tarkoitettu yli 3 -vuotiaille lapsille. Kokemusta ja osaamista uinnista ei tarvitse välttämättä olla vielä, mutta on tärkeää, että lapsen kanssa on vieraltu aiemmin uimahallissa ja käyty altaassa. Opetus etenee tarinoiden ja leikin siivittämänä. Osallistuessaan Peuhu-uimakouluun lapsen tulee uskaltaa kastautua ja osallistua ryhmään ilman vanhemman tukea. 

Yli 4v

Uimakoulut

Uimakouluissa opetellaan uinnin alkeita: kellumista, liukumista, sukeltamista, uinnin perusteita, ja altaaseen hyppäämistä. Opetus tapahtuu pääosin opetusaltaassa. Taitojen karttuessa vietetään ryhmän kanssa yhä enemmän aikaa myös isossa altaassa. Alkeisuimakouluun voi osallistua täytettyään 4 vuotta ja Uimakouluihin kun on täyttänyt 5 vuotta.

Alkeisuimakoulu
Alkeisuimakoulussa kehitetään uinnin alkeistaitoja jo varsinaisen uimakoulun tapaan, leikkejä ja leikinomaista toimintaa unohtamatta. Lapsi osallistuu alkeisuimakouluun itsenäisesti, ilman vanhempaa. Tavoitteena on kehittyä vedessä liikkujana, sekä harjoitella muun muassa sukeltamista, liukumista ja kelluntaa, sekä uinnin alkeita, kuten uintipotkuja.

Uimakoulu 1
Uimakoulu 1:ssä opetellaan uinnin alkeita, kuten uintiasentoa, -hengitystä ja -potkuja. Tavoitteena on saavuttaa 5m uimataito (vatsallaan kasvot vedessä myyräuintia, ja alkeisselkäuintia). Kurssilla harjoitellaan myös kelluntaa, liukua, sekä tikkuhyppyä reunalta opetusaltaaseen. Kurssi on tarkoitettu lapsille, jotka uskaltavat jo rohkeasati sukeltaa veden alle.

Uimakoulu 2
Uimakoulu 2:ssa kehitetään jo opittua uimataitoa ja tehdään paljon kehon hallintaan ja hengitykseen liittyviä harjoituksia. Tavoitteena on saavuttaa noin 15m uimataito syvässä altaassa vatsallaan (myyräuintia) ja selällään (alkeisselkäuintia) sekä oppia tekemään itsenäinen hyppy syvään altaaseen.

Uimakoulu 3
Uimakoulu 3:ssa kehitetään uintivarmuutta ja -taitoja sekä valmiuksia uida syvässä altaassa. Kurssilla harjoitellaan myös erilaisia sukelluksia ja hyppyjä. Uimakoulu 3 :n tavoitteena on saavuttaa vähintään 25m uimataito syvässä altaassa.

(Järjestämme myös erityisuimakouluryhmiä.)

Yli 6v

Opi tekniikkaa

Vesirallit ovat syvässä altaassa järjestettäviä uinnin monipuolisuuskursseja, joista on hyvä jatkaa uimataitojen kartuttamista varsinaisten uimakoulujen jälkeen. Kursseilla harjoitellaan hauskuutta ja haasteita lapselle tarjoten eri uintiurheilumuotojen perusteita. -Vesipallo, taitouinti, uimahypyt ja eri uintitekniikat tulevat lapselle tutuiksi kurssien aikana. Vesiralleihin voivat osallistua 6-12-vuotiaat. Vesirallien jälkeen voi osallistua Tekniikkakurssille tai hakea CetusMix-ryhmään riippuen ohjaajan suosituksesta.  

Vesiralli 1
Vesiralli 1-kurssilla harjoitellaan kehonhallintaa vedessä,​ oikeaa uintiasentoa sekä oikeaa hengitystekniikkaa uinnin aikana. Kurssin aikana voi suorittaa Sammakkopinssin. Lähtötasovaatimuksena on 25 m yhtäjaksoinen uimataito vatsallaan ja selällään syvässä altaassa.

Vesiralli 2
Kurssilla syvennetään Vesiralli 1 -kurssilla opittuja taitoja. Tavoitteena on uinnille ominaisten liikkeiden ja liikeratojen hyvä hallinta. Kurssin aikana voi suorittaa Kalapinssin. Lähtötasovaatimuksena on Sammakkopinssin (Vesiralli 1) suoritus,​ sekä 50m yhtäjaksoinen uimataito.

Vesiralli 3
Tavoitteena on oppia eri uintilajien kokonaissuorituksia. Kurssilla harjoitellaan muun muassa vapaa- ja selkäuinnin tekniikkaa,​ mutta myös rinta- ja perhosuintia. Kurssilla voi suorittaa Norppapinssin. Lähtötasovaatimuksena on Kalapinssin (Vesiralli 2) suoritus.

Vesiralli 4
Kurssilla hiotaan kaikkien uintilajien kokonaissuorituksia (vapaa-,​ selkä-,​ rinta-, ja perhosuinti). Kurssin aikana voi suorittaa Delfiinipinssin. Lähtötasovaatimuksena kurssille osallistumiseksi Norppapinssin (Vesiralli 3) suoritus.

Lasten tekniikkakurssi (+7v.)
Lasten tekniikkakurssi on tarkoitettu lapsille, jotka osaavat jo eri uintilajien perusteet. Kurssilla hiotaan eri uintilajien tekniikoita sekä harjoitellaan näiden startteja ja käännöksiä. Lähtötasovaatimus: Vesiralli 4 -kurssin suoritus (Delfiinipinssi) tai vastaavasti vapaa-,​ rinta- ja selkäuinnin perusteiden hallinta, sekä väh. 100 m yhtäjaksoinen uimataito vatsallaan ja selällään syvässä altaassa.

Lasten ja nuorten tekniikkakurssi (+12v.)
Lasten ja nuorten tekniikkakurssi on tarkoitettu uimataitoisille lapsille ja nuorille, jotka pärjäävät syvässä altaassa uiden vähintään 50 metriä yhtäjaksoisesti omalla tyylillään ja pitävät uimisesta. Aiempaa osallistumista Vesiralleihin tai muille kursseille ei vaadita. Kurssilla tutustutaan eri uintilajien tekniikoihin (vapaa-, rinta-, ja selkäuinti), lähtien liikkeelle uintiasennosta ja oikeasta hengitystekniikasta.

Tutustu lajeihin

Snorkkelisukellus
Snorkkelisukellus on ns. perusvälineillä tapahtuvaa sukeltamista. Perusvälineisiin kuuluvat maski, snorkkeli ja räpylät. Muita välineitä, kuten paineilmalaitteita, ei käytetä. Snorkkelisukelluksen alkeiskurssilla opetellaan näiden perusvälineiden käyttöä. Lähtötasovaatimuksena kurssille osallistumiseksi on 7-vuoden ikä ja 50m hyvä uimataito vatsallaan sekä taito sukeltaa 5m pituutta. Snorkkelisukelluksen jatkokurssilla syvennetään snorklauksen perustaitoja ja harjoitellaan turvallista sukeltamista. Kurssille voi osallistua läpäistyään alkeiskurssin ja omatessaan 100m uimataidon vatsallaan ja selällään. Jatkokurssin tavoitteena on suorittaa Norpan taitorata jossa on erilaisia hauskoja ja haastavia sukellustehtäviä. 

Vesipallokoulu
Vesipallokoulussa harjoitellaan vesipallon perusteita, uimataitoa samalla vahvistaen. Vesipallossa yhdistyvät hauskalla tavalla uinti, palloilu sekä joukkueessa pelaaminen. Kaikki 7-12-vuotiaat lapset sukupuolesta riippumatta ovat tervetulleita mukaan! Lähtötasovaatimuksena 200m yhtäjaksoinen uimataito sekä uskallus sukeltaa.

Uimahypyt
Uimahyppykursseilla harjoitellaan uimahyppyjen perustaitoja. Lähtötasovaatimuksena 1-kurssille on 50 m yhtäjaksoinen uimataito syvässä altaassa. Lapsen tulee uskaltaa hypätä lähtötelineestä (1m) jalat edellä ja tehdä keräkaato reunalta. Uimahyppykurssin 2-tasolle lähtötasovaatimus on 50 m yhtäjaksoinen uimataito syvässä altaassa, sekä suoritettu Uimahyppykurssi 1 tai vastaavien taitojen hallinta.

Taitouinti
Kurssilla opetellaan taitouinnin perusteita ja kehitetään taitouinnissa vaadittuja tekniikoita. Lisäksi kurssilla harjoitellaan uintia lajin tueksi ja tehdään koreografioita sekä notkeusharjoitteita. Taitouinnin alkeiskurssille ovat tervetulleita lajista kiinnostuneet 6 vuotta täyttäneet lapset. Lähtövaatimuksena taitouinnin alkeiskurssille on 50m yhtäjaksoinen uimataito syvässä altaassa ja uskallus sukeltaa ilman uimalaseja.

Junior life saver (JLS)
Junior Life Saver –kurssit ovat 7 vuotta täyttäneille tarkoitettuja, hengenpelastustaitoja kehittäviä kursseja. Kursseilla harjoitellaan hengenpelastustaitoja ja opetellaan miten toimia kun joutuu veden varaan tai kohtaa vaaratilanteeseen vedessä. Kurssilla opetellaan heittovälineiden käyttöä, toisen lapsen kuljettamista, perusensiapua ja elvytystä, avun hälyttämistä sekä muita pelastustaitoja. Lähtötasovaatimukset 1-kurssille: Lapsi osaa uida 50m vapaauintia ja 50m rintauintia. Lähtötasovaatimuksena 2-kurssille on Junior Life Saver 1-kurssin suoritus.

Merenneitouimakoulu
Merenneitouimakoulussa harjoitellaan merenneidon potkua räpylällä, sukellellaan monipuolisin harjoituksin, sekä tehdään kaikkea hauskaa kuperkeikoista korkkiruuviliukuihin ja kuplasuukkoihin. Merenneitouimakoulu tukee lapsen liikunnallisuutta ja mielikuvitusta mukaansatempaavalla ja hauskalla tavalla lapsen tutkiessa merenneitojen vedenalaista valtakuntaa. Lähtötasovaatimus: Kurssille osallistuvan tulee osata uida vähintään 50m vatsallaan ja sukeltamisen tulee olla varmaa. Lapsen tulee osata kellua vatsallaan ja selällään, eikä hän saa pelätä vettä osallistuessaan Merenneitouimakouluun.

Harrasta uintia

Lasten ja nuorten harrasteryhmät
Ryhmät sopivat lapsille,​ jotka haluavat jatkaa uintiharrastusta varsinaisten kurssien jälkeen,​ mutta eivät ole kuitenkaan kiinnostuneita kilpauinnista. Lähtötasovaatimuksena harrasteryhmiin osallistumiseksi on Lasten tekniikkakurssin tai Vesirallien suoritus (delfiinimerkki)​ tai vaihtoehtoisesti 200 m matkauinnin ja eri lajien tekniikoiden perusteiden hallinta.

Erityistarpeisten uimareiden harrasteryhmät
Ryhmät on tarkoitettu uimataitoisille lapsille ja nuorille jotka tarvitsevat erityistä tukea liikkuakseen vedessä. Tavoitteena on omaksua säännöllinen uintiharrastus ja kehittää uimataitoa omien mahdollisuuksien mukaan. Harjoitteet räätälöidään kullekin uimarille sopiviksi heidän omista lähtökohdistaan käsin. Lähtötasovaatimuksena on 50m yhtäjaksoinen uimataito ilman kelluttavia apuvälineitä syvässä altaassa.

Yhteistyökurssit ja -ryhmät (WAU / Muuvi) 
WAU-kerhot ja Muuvi-ryhmät ovat Espoon Kaupungin kanssa yhteistyössä järjestettäviä, osallistujille maksuttomia, iltapäiväkerhoja. Kerhot on suunnattu alakouluikäisille (7-12v.) lapsille. Kerhot toimivat Espoonlahden, Keski-Espoon ja Leppävaaran uimahalleissa. Kerhoihin otetaan turvallisuussyistä rajattu määrä lapsia, jonka vuoksi kerhoihin on ilmoittauduttava aina etukäteen.

Kesäleirit 
Liikuntaleiri on tarkoitettu kaikille 7 vuotta täyttäneille, joilla on riittävä uimataito (Yhtäjaksoinen 50m uimataito syvässä altaassa vatsallaan ja selällään). Liikuntaleirillä uidaan, pelataan ja leikitään. Leireillä järjestetään ohjattua toimintaa klo 9.00–15.00.

Harrasteesta kilpailuun

Kilpaurheilua hyvässä seurassa

CetusMix

Kilpaurheilun harrastaminen Cetuksessa aloitetaan Mix-tasolta. Harjoittelussa yhdistyvät ratauinnin, taitouinnin ja vesipallon lajisisällöt. CetusMix-ryhmissä kehitetään motorisia perustaitoja ja vesitaitavuutta monipuolisesti sekä toisaalta tutustutaan eri vesiurheilulajeille tyypilliseen harjoitteisiin. CetusMix on suunnattu ensisijaisesti kilpaharrastusta aloitteleville, 7-10-vuotiaille lapsille.

CetusMix-ryhmän kausi on vuoden mittainen. Kauden edetessä harjoittelun painopiste siirtyy integroiduista sisältökokonaisuuksista lajinomaisempaan suuntaan. CetusMix- tasolta lapsi voi kiinnostuksensa ja kokemustensa perusteella hakeutua lajikohtaisiin kilparyhmiin. Kolmen vesiurheilulajin samanaikainen harjoittelu antaa valmiudet lajivalinnan tekemiseen sekä luo pohjaa myöhemmälle urheilu-uralle.

 


Aikuisten kurssit

Opi & Uskalla

Opi uinnin alkeita

Aikuisille tarkoitetuilla uinnin alkeiskursseilla opetellaan uinnin perustaitoja ja hankitaan varmuutta vedessä oloon ja siitä nauttimiseen. Uinnin alkeiskursseille voi osallistua täytettyään 15 vuotta. Järjestämme myös alkeisuinnin opetusta monikulttuurisessa naistenryhmässä. Suosittelemme omien uimalasien käyttöä kurssin aikana.

Aikuisten uimakoulu 1
Aikuisten uimakoulu 1 -kurssilla harjoitellaan veden pelon voittamista, kelluntaa, liukua ja sukellusta. Tavoitteena on saavuttaa viiden metrin uimataito.Lähtötasovaatimus: Kurssilainen uskaltautuu veteen.

Aikuisten uimakoulu 2
Aikuisten uimakoulu 2 -kurssilla on tavoitteena saavuttaa 15 metrin uimataito vatsallaan ja selällään syvässä altaassa. Kurssilla harjoitellaan myös uinnin hengitystekniikkaa ja kehonhallintaa vedessä. Lähtötasovaatimus: 5 metrin uimataito ja kyky sukeltaa veden alle.

Aikuisten uimakoulu 3
Aikuisten uimakoulu 3 -kurssin tavoitteena on saavuttaa 25 metrin uimataito vatsallaan ja selällään syvässä altaassa, ja rohkeus luottaa omaan uimataitoon. Lähtötasovaatimus: 15 metrin uimataito, kyky sukeltaa veden alle ja uskallus uida lyhyitä matkoja syvässä altaassa.

Harrasta & Kuntoile & Innostu

Opi uintitekniikkaa

Aikuisille tarkoitetuilla uinnin tekniikkakursseilla opetellaan eri uintilajien tekniikoiden perusteita ja hiotaan uintitekniikkaa yhä sujuvammaksi. Lisäksi kursseilla harjoitellaan eri uintilajien käännöksiä ja startteja. Ryhmäkoot ovat pieniä ja opetuksessa korostetaan yksilöllisyyttä. Suosittelemme omien uimalasien käyttöä kurssin aikana.

Uintitekniikkakurssi 1 
Kurssin tavoitteena on oppia vapaa- rinta- ja selkäuinnin-, perusteet. Kurssilla harjoitellaan myös perhosuinnin alkeita. Lähtötasovaatimus: 100m yhtäjaksoinen uimataito syvässä vedessä.

Uintitekniikkakurssi 2
Tavoitteena on vapaa-, rinta- selkä- ja perhosuinnin tekniikoiden syventäminen sekä niihin liittyvät käännösten ja starttien opettelu/hiominen. Lähtötasovaatimus: selkä-, vapaa- ja rintauinnin perusteiden hallinta.

Vapaauinnin tekniikkakurssi 1
Kurssin aikana opetellaan vapaauinnin tekniikkaa aloittaen perusteista kuten uintiasennosta ja oikeasta hengitystekniikasta. Lähtötasovaatimus: 100m yhtäjaksoinen uimataito syvässä vedessä.

Vapaauinnin tekniikkakurssi 2
Kurssilla hiotaan vapaauinnin tekniikkaa ja harjoitellaan käännöstä. Lähtötasovaatimus: Vapaauinnin perusteiden, oikean uintiasennon ja hengitystekniikan hallinta.

Triathlonuintitekniikkakurssi 
Kurssilla harjoitellaan vapaauinnin tekniikkaa triathlonharjoittelun näkökulmasta. Tavoitteena on myös parantaa uintivauhtia triathlonin pika-, perus-, puoli-, ja täysmatkoilla. Lähtötasovaatimus: Vähintään 200m yhtäjaksoinen uimataito syvässä vedessä. Vapaauinnin tekniikan perusteiden hyvä hallinta. 

Rintauinnin tekniikkakurssi
Kurssin aikana opetellaan rintauinnin tekniikkaa aloittaen perusteista kuten uintiasennosta ja oikeasta hengitystekniikasta. Lähtötasovaatimus: 100m yhtäjaksoinen uimataito syvässä vedessä.

Perhosuinnin tekniikkakurssi 
Kurssin aikana opetellaan perhosuinnin tekniikkaa aloittaen perusteista kuten uintiasennosta ja oikeasta hengitystekniikasta. Lähtötasovaatimus: 100m yhtäjaksoinen uimataito syvässä vedessä.

 

Kuntouintiryhmä aikuisille

Kuntouintiryhmä on kerran viikossa kokoontuva ryhmä, jossa hiotaan uintitekniikoita ja käännöksiä sekä harjoitellaan matkauintia ja uintiohjelmien uintia (n. 1000 – 2000m). Tavoitteena on jatkuva uintiharrastuksen ylläpitäminen, oman kunnon kehittäminen tai riittävä uintikunto Masters-ryhmiin siirtymiseen. Lähtötasovaatimus: Tekniikkakurssi 2 suoritus tai vastaavasti hyvä, vähintään 200m yhtäjaksoinen uimataito ja eri uintitekniikoiden hallinta.

Kokeile uutta!

Uimahyppykurssit aikuisille ja nuorille
1-tason kurssilla opetellaan uimahyppyjen perusteita ja tekniikkaa, pääasiassa 1 metrin ponnahduslaudalta. Lähtötasovaatimus kurssille on 50m yhtäjaksoinen uimataito syvässä altaassa ja uskallus hypätä jalat edellä 1m ponnahduslaudalta. 2-tason kurssille tultaessa uimahyppyjen perustaidot ovat jo hallinnassa. Kurssilla kehitetään jo opittuja taitoja sekä hypätään kolmen ja viiden metrin kerroksilta. Lähtötasovaatimus kurssille on 1-tason kurssin suorittaminen ja 50m yhtäjaksoinen uimataito syvässä altaassa. Alaikäraja kursseille 13v. 

Vapaasukelluskurssit
Vapaasukelluskokeilun ja kurssien (AIDA 2 ja 3 pool) aikana pääset tutustumaan lajiin kokeneen vapaasukeltajan opastuksella turvallisessa uimahalliympäristössä. Lähtötasovaatimus: 18-vuoden ikä (16 vuotta täyttäneet vanhempien suostumuksella ja 15-vuotiaat ainoastaan aikuisen kanssa) sekä vähintään 200 metrin yhtäjaksoinen uimataito ja 10 metrin pituussukellustaito.

Aikuisten Merenneitouimakoulu
Merenneitouimakoulussa harjoitellaan merenneidon potkua (eli delfiinipotkua käyttäern monofin-räpylää), sukellellaan monipuolisten harjoitusten avulla, ja heittäydytään hetkeksi leikittelemään aalloissa. Merenneitopuvun- ja räpylän avulla uiminen on myös erityisen hyvä keskivartalotreeni! Lähtötasovaatimus: Kurssille osallistuvan tulee osata uida vähintään 50m vatsallaan ja sukeltamisen tulee olla varmaa. 

Life Saver-kurssi aikuisille
Kurssilla harjoitellaan vedestä pelastautumista ja pelastamista, sekä miten toimia vaaratilanteissa. Kurssilla opetellaan heittovälineiden käyttöä, toisen uimarin kuljettamista ja reunalle nostamista, perusensiapua, avun hälyttämistä sekä muita pelastustaitoja. Teemme paljon sukellus- ja pelastustuintiharjoituksia, jotka vahvistavat varmuutta toimia uimarina tilanteessa kuin tilanteessa. Lähtötasovaatimukset: Osallistuja osaa sukeltaa, sekä uida 50m vapaauintia (kroolia) ja 50m rintauintia osallistuessaan kurssille.

Vesiliikunta ja kuntoilu  

Vesijumppa, hydrobic ja vesijuoksu ovat tehokkaita ja virkistäviä vesiliikuntamuotoja. Veden vastuksen avulla treenistä saa tehokkaan, mutta veden kelluttavuuden ansiosta harjoittelu ei kuormita niveliä.

Vesijumppa
Vesijumppa on turvallinen tapa harrastaa liikuntaa ja siinä edetään tasaisella sykkeellä. Vesijumpassa ei tehdä vaikeita liikkeitä tai askelkuvioita ja jokainen voi edetä omaan tahtiinsa.

Hydrobic
Hydrobic on tehokasta ja virkistävää liikuntaa vedessä musiikin tahdissa. Hydrobicissa tempo on vesijumppaa kovempi ja tunnilla edetään vaihtelevalla, osittain korkeallakin sykkeellä. Hydrobicissa saatetaan tehdä myös askelsarjoja musiikin tahtiin.

Powerhydrobic
Powerhydrobic on sisarustaan Hydrobicia aavistuksen tehokkaampi ja sykettä nostattavampi tunti, jossa taatusti kunto kohenee. Hydrobicissa tehdään myös askelsarjoja musiikin tahtiin ja treenataan lihaskuntoa erilaisten apuvälineiden avulla.

Kilpaile & Haasta

Cetus Masters

Cetuksen Masters-ryhmässä voi harrastaa uintia 1-5 kertaa viikossa. Tavoitteena on saada pysyvä ja täysipainoinen uintiharrastus. Halutessaan Masterseissa voi valmentautua ja kilpailla ikäsarjoissa. Lisätietoja Cetus Masterseista ja liittyminen ryhmään osoitteessa www.cetusmasters.fi. Lähtötasovaatimus: 200m yhtäjaksoinen uimataito, selkä-, krooli-, rinta- ja perhosuinnin perusteiden hallinta. Harjoituksissa voi käydä täytettyään 20 vuotta, mutta kilpailuja järjestetään pääsääntöisesti 25 vuotta täyttäneille.