Vattengymnastik

Vi arrangerar vattengymnastik i samarbete med Esbo stad. Varje gång man deltar, betalar man en engångsavgift i simhallens kassa. Tidtabeller och tilläggsinfo hittar du på Esbo stads hemsidor.

I samarbete med