Lek och plask simskola

Lek- och plask simskolan passar åt barn över 3 år. Tidigare erfarenheter av simning krävs ej, men det är viktigt att barnet tidigare har besökt simhallen och att hen har bekantat sig med vatten. Barnet skall vara modigt nog att blöta sig i vattnet och agera självständigt med gruppen, utan den egna förälderns/vuxnas stöd. Varje kurstillfälle varar 30 minuter, och kursen hålls i undervisningsbassängen (barnbassängen).

Krävda förkunskaper

Barnet agerar självständigt med gruppen och följer instruktörens anvisningar. Barnet måste vara minst 100cm långt och skall ha fyllt 3 år.

Målsättningar

Öka barnets förutsättningar för att agera självständigt med en simskolegrupp, att lära sig simma med och utan flytredskap. Målsättningen är även att barnet lär sig vara vän med vattnet, och hen lär sig att njuta av att plaska omkring i bassängen.

I samarbete med