Specialsimgrupper

Till specialsim-hobbygruppen, och specialsim-nybörjare anmäler man sig via Cetus. Till annan form av special-, och anpassad simning anmäler man sig via esbo.fi. Anpassad simning arrangeras i Alberga och Mellersta Esbos simhall. Deltagaren skall ha sin egen assistens med sig under undervisningstillfället. Vid undervisningstillfället finns det två instruktörer på plats som stöder inlärandet.

I samarbete med