Vesitöpinät

Töpinät är lämpade för familjer med barn mellan 2-8 år. Det arrangeras fyra tillfällen på vårteminen i Esbo Centrum (Keski-Espoo) simhall, respektive höstterminen där två Cetus instruktörer är på plats vid bassängen 2h/gång. Av instruktörerna får man fritt fråga råd, men det är inget officiellt undervisningstillfälle. Familjerna får röra sig fritt i bassängen, använda simleksaker och utrustning. För att delta betalar du simhallsavgiften, ingen avgift utöver det krävs.

I samarbete med