Undantagsdagar för medlemssimturer

Undantagsdagar

Det ordnas INTE simturer för medlemmar i Esboviken:

Det ordnas INTE träningsturer för dykklubben i Alberga, Kilo eller Esboviken:

I samarbete med