Koululaisten uimaopetus

Cetus Espoo ry on järjestänyt uimaopetusta peruskoulujen oppilaille vuoden 2009 alusta asti. Opetuksen piiriin kuuluvat päiväkotien esikoululaiset sekä alakoululaiset esiluokasta neljänteen luokkaan asti. Esikoululaiset käyvät tutustumassa uimahalleihin ja uimaopetukseen kaksi kertaa lukuvuodessa, 1.-4.-luokkalaiset uivat neljä kertaa lukuvuodessa.

Opetusta annetaan Espoonlahden, Keski-Espoon ja Leppävaaran uimahalleissa. Espoonlahden ja Keski-Espoon uimahalleissa opettajina toimivat Cetuksen päätoimiset uimaopettajat. Leppävaaran uimahallissa opetus järjestetään yhdessä Espoon kaupungin uimaopettajien ja Cetuksen päätoimisten uimaopettajien kanssa.

Opetuksen yleisenä tavoitteena on saada lapset innostumaan uimisesta positiivisen ilmapiirin kautta. Jokaiselle luokka-asteelle on omat uinnilliset tavoitteensa. Pienimmät oppilaat harjoittelevat veteen totuttautumista ja alkeisuimataitoja. Isommat oppilaat opettelevat varsinaisia uintitekniikoita. Päätavoite kaikille alakoulun oppilaille on saavuttaa Pohjoismaisen uimataitomääritelmän mukainen 200 metrin uimataito. Oppilaat, jotka eivät saavuta opetussuunnitelman mukaista 100 metrin uimataitoa vielä 4. luokalla jatkavat uinnin harjoittelua 5.-6.-luokkalaisina erillisissä tekniikkaryhmissä, kunnes 100 metrin uimataitovaatimus on saavutettu.

I samarbete med