Cetus Sukelluskerho – uuden kerhojäsenen info

Tervetuloa Cetuksen Sukelluskerhon jäseneksi! Jotta viihdyt jäsenenämme ja voit ottaa kaiken irti kerhotoiminnastamme, olemme laatineet sinulle infopaketin, jossa opastamme sinua kerhon toimintaan liittyvissä asioissa.

Cetus Sukelluskerho lyhyesti

Cetus Sukelluskerho on tarkoitettu kaikille vapaasukelluskortin (mm. AIDA) tai laitesukelluskortin (mm. PADI, CMAS, NAUI) suorittaneille tai vapaasukelluksesta innostuneille. Sukellusluokitus on esitettävä kerhoon liityttäessä. Cetuksen Sukelluskerho järjestää AIDA-sertifioituja (Association Internationale pour le Développement de l’Apnée) kursseja ja vapaasukelluskokeiluja.

Jäseneksi liittyminen

Cetuksen jäsenyys edellyttää jäsenmaksun maksamista. Jäsenet voivat käyttää seuran jäsenuintivuoroja (kaikkien vuorolle saapuvien tulee olla jäseniä ikään katsomatta). Myös kaikkien kilpatoimintaan osallistuvien ja seuraa edustavien tulee olla seuran jäseniä.

Sukelluskerhojäsenyys oikeuttaa Cetuksen jäsenyyden lisäksi sukelluskerhon etuihin ja sukelluskerhon sukellusvuorojen käyttöön. Liittymällä Cetuksen sukelluskerhoon liityt automaattisesti myös Suomen Sukeltajaliiton jäseneksi. Jäseneksi liitytään verkossa jättämällä sähköinen jäsenhakemus ja maksamalla kerhojäsenyys. Liity jseneksi täällä!

HUOM! Sukelluskerhon jäseneksi liittyvän on todistettava saaneensa asianmukaisen perehdytyksen lajiin ja turvallisuuteen joko seuran tai jonkun muun tahon kautta. Vähimmäisvaatimuksena on vapaasukelluskokeilun tai AIDA-kurssin hyväksytty suorittamien. Cetuksen sukelluskerhon vapaasukeltajat ovat laatineet vapaasukelluskokeilun ja perehdytyksen tueksi oman introrungon, joka sisältää oleellisena osana turvallisuutta koskevia ohjeita ja harjoitteita.

Hinnasto

Sukelluskerhon perusjäsenyys on vuodeksi 70€/henkilö
Mikäli olet jo Sukeltajaliiton jäsen, vuosimaksu on 40€
Mikäli samasta perheestä liittyy kaksi aikuista henkilöä, vuosimaksu on 120€
Mikäli samasta perheestä liittyy yksi aikuinen ja alle 18-vuotias on vuosimaksu 10€

Kerho hyväksyy jäsenikseen kaikki, joilla on laitesukellus- tai vapaasukellusluokitus kansainvälisesti tunnistetusta sukellusorganisaatiosta kuten mm. PADI, CMAS, NAUI, ISS, INTD; AIDA tai joilla kurssi on todistettavasti käynnissä liittymishetkellä ja jotka todistavat terveytensä olevan kunnossa terveysselvityslomakkeella tai lääkärin todistuksella.

Sukelluskerhon jäsenedut

Sukelluskerhon jäsen saa uida Cetuksen jäsenvuoroilla ja sukelluskerhon omilla allasvuoroilla. Kerholainen saa käyttää myös sukelluskerhon lainavarusteita. Sukelluskerhon jäsenet saavat VIP-alennuksen Cetuksen yhteistyökumppanin Varuste.netin tuotteista. Cetuksen jäsenedut löydät osoitteesta www.cetus.fi/seura/liity-jaseneksi.

Sukelluskerhon vuorot ja vuoroilla toimiminen

Sukelluskerhon vuoroilla on tärkeää noudattaa yhteisiä sääntöjä ja huomioida oma ja muiden turvallisuus. Jokaisen jäsenen tulee perehtyä vuoroilla toimimista koskevaan tiedotteeseen, jossa halli- ja tilannekohtaisia ohjeita käsitellään tarkemmin. Jokainen kerholainen sitoutuu uimahallien järjestyssääntöjen sekä vuoroilla toimimista koskevien ohjeiden noudattamiseen. Vapaasukeltajat sitoutuvat noudattamaan heille tarkoitettuja turvallisuusohjeita.

Sukelluskerhon tiedotus

Cetuksen sukelluskerholla on oma Facebook-ryhmä (Cetus Sukelluskerho / Cetus Diving Club), jossa julkaistaan päivityksiä ja uutisia kerhon toimintaan liittyen. Ryhmään voi liittyä osoitteessa: www.facebook.com/pages/Cetus-Sukelluskerho-Cetus-Diving-Club/73852594583.... Tärkeimmät käytännön asiat ja ilmoitukset löytyvät kuitenkin myös kerhon nettisivuilta osoitteesta www.cetus.fi/sukellus/. Sivujen ja ryhmän päivittäminen on suurelta osin jäsenvetoista, ja jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa julkaisuaiheita sähköpostitse osoitteeseen sukelluskerho@cetus.fi.

Vapaasukelluspuolella toimii aktiivisesti oma facebook-ryhmänsä, johon voi pyytää kutsua yllämainitusta sähköpostiosoitteesta tai suoraan ryhmän jäseniltä. Vapaasukeltajia saattavat kiinnostaa myös Freediving Team of Finlandin nettisivut, joista löytyy ajankohtaista tietoa ja keskustelua vapaasukellusaiheisiin ja tapahtumiin liittyen.

Cetuksen Sukelluskerho lähettää vuosittain jäsenilleen myös jäsenkirjeen, jossa kootaan muistutuksia kerhotoiminnasta ja tietoa vuoden tapahtumista.

Turvallisia sukellushetkiä!