Vill du lära dig att simma? På våra nybörjarkurser för vuxna lär du dig känna simningens grunder i en trygg miljö. Med hjälp av våra utbildade insruktörer skapar du självförtroende med att röra på sig i vattnet. Du skall öva många sådana saker som hjälper dig att lära dig och simma. Välkomna med!

Tidtabeller och kostnader på tävlingssimning för säsongen 2019-2020 har publicerats. Varje simmare/ simmarens väktare kan se information på sin egen träningsgrupp på myClub. Vi skall också publisera tidtabellerna på träningar av Akademi-grupper.

Vi arrangerar intensiva simskolor för barn i Mellersta Esbos simhall. Simskolorna börjar på den sista veckan av Juni och varar ca åtta gånger. Höstens (2019) kurssäsång startar på 12.8. i alla tre simhallar i Esbo: Alberga, Mellersta Ebo samt Esboviken. Reservera din kursplats snabbt!

Cetus skall arrangera två grupper vattenpoloskolor för 7-12-åringar, som är intresserade av lagsport, simning och bollspel. Skolor skall träffas två gånger per vecka på en privat simhall på Vävarsvägen 2, Esbo. På träningarna deltagarna lär sig känna grunder i vattenpolo!  (Foto: Peter Weissenberg)

Som en Cetus medlem du får simma på våra egna simningsturer i Esboviken, samt använda gymmet. Medlemmar får också rabatt av VIP-produkter på vårt samarbetets partner, Varuste.net. Läs mera om Cetus Medlemskapet här!