Cetus - Simorganisation

Cetus är en 2004 grundad simorganisation I Esbo. Organisationen grundades 21.11.2004 med att kombinera fyra simorganisationer i Esbo: Espoon Uimaseura (EUS), Laaksolahden Viri (LaVi), Simmis Espoo (SEE) och Tapiolan Uimarit (TapU). Cetus fortsätter över sina grundarorganisationers traditioner som utvecklare av extremsport, ungdomsvattengymnastik och konditionssport.

Cetuksen mål är att erbjuda kvalitativ vattengymnastik och simsport i Esbo. I organisationen kan man tävla i alla Finlands simförbunds grenar (tävlingssim, vattenpolo, konstsim och simhopp) eller ha dem som hobby. Vi skapar medlemmarna förutsättningar till att bli framgångsrik i simsportens nationella nivå och efter möjligheter uppnå en internationell sportframgång i de ifrågavarande sporterna.

Stadens och organisationens samarbete

Cetus Espoo rf har arrangerat Esbo grundskolors simundervisning sedan året 2009 början. Till undervisningens krets hör daghemmens förskole- och lågstadiebarn från förskolan ända till den sjätte klassen.

Undervisning sker i Esbovikens-, Mellersta-Esbos- och Albergasimhall. Som undervisare fungerar Cetus heltidssimlärare. Allmänna målet är att få barnen att bli intresserade av simning genom positiv stämning.

Vi erbjuder också högkvalitativ simövervakning för tillfället I Mellersta-Esbo simhall. Cetus har levererat simövervakningtjänster till Esbo redan i årtionden.