CetusMIX

CetusMix är passilg för barn som är intresserade av simning, samt vill tränä ett par gånger per vecka. I CetusMix-grupp man utvecklar sina sportsliga färdigheter, och när de utveckas, kan man avancera till tävlilngsidrott med tanke på simning, vattenpolo och konstsim. Med tanke på tävlingidrott, 8-9-års ålder är passlig för att börja i CetusMix-gruppen. På andra hand -man ka också utveckla sina kunskaper utan att ha några målsättningar på tävlingsidrott. Man kan delta i grupper med rekommendation av Vattenrally-instruktör.

I CetusMix-grupper övar vi många olika simsportsgrenar samtidigt. Träningarnas mål är att utveckla kunskapen att röra sig mångsidigt i vatten och på land. I CetusMix skapar vi en grund till grenfärdighet, som krävs för att kunna ha de olika simsportgrenarna som hobby.

Från kursurvalet skapar Vattenrallyn 1-4 och de grenspecifika teknikkursserna ett bra botten till CetusMix-träning. Barnens hobbygrupper och annan kursformad hobbyverksamhet är alternativ till den tävlingsorienterade CetusMix.

I CetusMix skapar vi en grund till grenfärdighet, som krävs för att kunna ha de olika simsportgrenarna som hobby. Den mångsidiga CetusMix skapar ett botten till de senare grenträningarna. Efter CetusMix kan man fortsätta med tävlingshobbyn i träningsgrupper inom bansimning, konstsimning och vatten polo. Barnets ålder, närvaroaktivitet och kunskapsutvekcling under CetusMix påverkar fortsättningen av tävlingshobbyn. Av barnens bedömning i årets slut ansvarar tränarna.