Konstsimning

Konstsimning är ett mångsidigt team sport som kräver mycket uthållighet, styrka och skicklighet. Konstsimning kombinerar uppfattningen av musik och uppträdande av koreografier. Det gör sporten liknande som dans. Ytterligare är konstsimning påverkad av gymnastiska sporter när den kräver extrem rörlighet så att uppträdandet skall se obesvärad och smidig ut. Bland utmaningarna i sporten är uppträdandet av koreografierna i vatten det som kräver utomordentlig förmåga att hålla andan. Konstsimning är en Olympisk sport som har varit en del av de finska sportgrenarna sedan 1920 talet.