Cetus kursguide

Cetus kursurvalet introduceras i denna kursguide. Vi arrangerar flera olika typer av kurser för dig som är intresserad av simning, sim motion och andra vattensporter. En passande kurs är vald enligt simmarens kunskaper. Observera att det inte är möjligt att besöka våra kurser, men anmälningen är alltid obligatorisk till hela kursen. Notera därför varje kurs startkrav före anmäler dig. Minimi ålderskraven till vuxenkurserna är 15 år. Till barnkurserna är ålderskraven definierade separat i varje kurstyp.

Barnkurser

3mån-3år

Baby-och familjesimning

Baby- och familjesimning är delade upplevelser av övningar och lekar mellan babyn och föräldrar. Målet är att bli vän med vattnet och att stöda den tidiga kontakten mellan babyn och föräldern. Under babysimning kommer barnet inte att lära sig att simma utan förälderns stöd, men barnet kommer att lära sig hur man läker och dyker i vatten med hjälp av föräldern.

Babysimning
Du kan delta i babysimning när babyn har fått 3 månaders vaccinationer och väger minst 5 kg. Huvudmålet är att bli vän med vatten och att stöda barnets utveckling och uppväxt.

Familjesimming
1-3 åriga barn får delta i familjesimning med deras föräldrar. Huvudmålet är att lära sig kunskaper som behövs för att kunna delta i Peuhu-uimakoulu (”Lek och Plask”), bli vän med vattnet och stöda barnets utveckling.

Syskonsimning 
Syskonsimning är menat för familjer som har en (3mån-1år) baby och ett under skolårigt syskon. Huvudmålet är att bli vän med vattnet, stöda barnens utveckling och uppväxt och höja deras självförtroende i att röra sig i vattnet.

+3år

Lek & Plask  

I barn- och förälder simskolor och Lek och Plask simskolor vänjer vi oss med vattnet genom sagor och lekar. Varje simlektion byggs runt sitt eget tema. Kurserna ger bra grund för Nybörjarsimskolan eller Simskolan. Undervisningen är 30min.

Barn och Förrälder simskola
I barn- och förälder simskolan deltar barnet och en förälder. Med hjälp av föräldern övar vi under kursen på grunderna i simning. Barnet skall vara över 3 år. Lektionen byggs på sagor och lekar. Barn- och förälder simskolan ger barnet bra grunder att självständigt delta i simskolorna. Barn- och förälder kurserna arrageras i terapi- eller undervisningsbassängen.

Lek och Plask
Lek och Plask -kurssen är menad för barn som inte nödvändigtvis har spenderat så mycket tid i vattnet, men vet hur man skall bete sig i en simbassäng. Ytterligare måste barnet ha mod att doppa sig i vattnet och att fungera som en del av en grupp utan att behöva stöd av en förälder.

 

+4år

Simskola

I simskolor lär vi grundläggande kunskaper i simning. Vi lär också viktiga förkunskaper i simning som flytande, glidande och hopp till bassängen. Lärandet tar plats i huvudsak i undervisningsbassängen, men när kunskaperna utvecklas kommer vi att spendera mera tid i djupa bassängen. Barnet kan delta i en simskola när hen har fyllt 5 och hen kan delta i en Nybörjarsimskola när hen har fyllt 4.

Nybörjarsimskola
I nybörjarsimskolan övar vi på simgrundfärdigheterna som i simskolorna utan att ändå glömma bort barnasinnet. Barnet deltar självständigt i nybörjarsimskolan utan förälder. Målet är att bli van att röra på sig i vattnet samt att öva sig på att dyka, glida, flyta och grunder i simning som sparkar. Nybörjarsimskolan är menad för barn över 4 år.

Simskola 1
I simskola 1 övar vi på grundfärdigheterna som simställningen, andningen och sparkar. Vi övar också på att flyta, glida samt ljushopp i övningsbassängen. Målsättningen är att simma 5m (mullvadsim med ansiktet i vattnet samt nybörjar ryggsim). Simskola1 är menat för barn över 5 år som redan dyker modigt under vattnet.

Simskola 2
I simskola 2 förbättrar vi på redan inlärda simgrunfärdigheter och gör massor med andnings övningar och kroppskontroll övningar. Målsättningen är att simma 15m i djupa bassängen både på mage (mullvadsim) och på rygg (nybörjarrygg) samt att självständigt hoppa i djupa bassängen.

Simskola 3
I simskola 3 förbättrar vi på simsäkerheten och simtekniken samt förbereder oss på att simma i djupa bassängen. Under kursen övar vi också på olika dykningar och hopp. Simskola 3 kursens mål är att simma minst 25m i djupa bassängen (i en bra simmställning, 25m mullvadssim och 25m nybörjarryggsim).

 

+6år

Lär dig teknik

Vattenrally-kurserna är mångsidiga kurser i simning som lämpar sig till barn som redan gått i simskolor (nybörjar 1-3 nivåer). På kurserna övar man på de olika simsporterna och ger utmaningar till barnen – utan att glömma att ha roligt! Under de svåra kurs nivåerna kommer barnet att bekanta sig med vattenpolo, dykning, konstsim och tekniken av de olika simstilarna. Vattenrallyna är lämpliga för barn i ålder 6-12. Vi rekommenderar att man deltar i teknikkurser först efter Vattenrallyna.

Vattenrally1
Under kursen kommer vi att öva på rätt simställning, andningsteknik under simning och behärskande av sin kropp i vatten. På kursen kan barnet förtjäna en Grod-pins. Startkrav: Kunskapen att simma 25m i ett streck i djupa bassängen (nybörjar mag- och ryggsim).

Vattenrally 2
Under kursen kommer vi att fördjupa kunskaperna som vi lärt oss under Vattenrally 1, som behärskande av sin kropp i vatten, rätt simställning och att andas på rätt sätt medan man simmar. På kursen kan barnet förtjäna en Fisk-pins. Startkrav: Groda-pins (Vattenrally 1) och kunskapen att simma 50m i ett streck.

Vattenrally 3
Under kursen kommer vi att öva simning mera omfattande. Bröstsim och fjärilsim kommer också att bli bekant. På kursen kan barnet förtjäna en Säl-pins. Startkrav: Fisk-pins (Vattenrally 2) och kunskapen att simma 100m i ett streck (50m ryggsim och 50m magsim).

Vattenrally 4
Under kursen kommer vi att fördjupa kunskaperna som vi lärt oss i Vattenrally 3, och omfattande simtekniker kommer att bli ännu mera bekanta. På kursen kan barnet förtjäna en Delfin-pins. Efter att ha uppnått Vattenrally 4-kursen kan barnet fortsätta till barnens teknikkurs, eller delta i ett utvärderingstillfälle för tävlingssimning. Startkunskaper: Säl-pins (Vattenrally 3) och kunskapen att simma 150m meter i ett streck.

Teknikkurs för barn
Detta är en kurs för barn som redan kan simma. Vi kommer att öva på de olika simstilarna (frisim, ryggsim, bröstsim och fjärilsim). Vi kommer också att öva på starter och vändningar. Startkrav: Delfin-pins eller har grundkunskaper i frisim, ryggsim, bröstsim och fjärilsim. Kunskapen att simma minst 100m i ett streck både i frisim/bröstsim och ryggsim. 

Finn nya sportgrenar

Snorkling
Snorkling är dykande med basutrustning (annan utrustning används inte). Basutrustning är mask, snorkel och simfötter, som är rekommenderbara att skaffa efter första lektionen. Under snorkling kurserna kommer vi att öva på dykarnas tecken. För att kunna delta i baskursen måste barnet kunna simma minst 50m (frisim och bröstsim) och dyka 5 meter i långt.

Vesis 
Baskursen i Vattenpolo, också kallad ”Vesis”, handlar om att ha roligt i vattnet med en boll. Sporten är ett första steg mot vattenpolo och den är menad för barn som har fyllt 6 år. Under kursen kommer barnet att lära sig baskunskaper i vattenpolo och utveckla hens kunskaper i simning. Vi fokuserar på baserna i vattenpolo genom lekar och med att ha roligt. Övningar som vi gör är t.ex. hantering av bollen, trampa i vatten och team kunskaper.

Olympisk Dykning
På simhoppskurserna kommer vi att lära baskunskaper i Olympisk Dykning. Som startkrav för kursnivå 1 är att kunna simma 50 meter i ett streck i djupa bassängen. Deltagaren måste kunna våga dyka från 1meters djup med fötterna före och göra en kullerbytta från simbassängens kant. För att kunna delta i nivå 2 måste barnet kunna simma minst 50 meter i ett streck i djupa bassängen och vara godkänd i nivå 1.

Konstsimning
På baskursen kommer vi att öva på baser i konstsimning och börja öva på teknikerna som behövs i sporten. Ytterligare till träningar relaterade till sporten tränar vi simning och gör koreografi & flexibla träningar. Startkrav: kunna simma 50m i ett sträck och att våga dyka. På kursen kommer vi att träna rörelser under vattnet.

Junior Life Saver
Junior Life Saver kurserna är menade för barn som fyllt 7 år och är intresserade i att utveckla sina kunskaper i Life Saving. Under kursen kommer vi att öva på hur man gör då någon hamnar i fara. Vi kommer att träna på hur man använder sig av räddnings utrustning, hur man bär varandra i vattnet, hur man ger första hjälp och hur man återupplivar. Vi övar också på hur man ringer om hjälp och andra räddnings kunskaper. Under kurserna kommer vi att lära oss simhallens räddnings beredskap. Startkraven för JLS 1: Barnet kan simma 50m frisim och 50m bröstsim. Startkraven för JLS 2: Barnet kan fortsätta till Junior Life Saver 2-kursen då hen klarat av kurs 1.

Simning som hobby

Hobby grupper 
Hobby grupperna erbjuder barn och ungdomar en regelbunden simhobby utan några tävlingsmål. Startkrav: Har klarat av Barnens teknikkurs eller Vattenrally kurserna (Delfin-pins), eller alternativt kan simma 200m i ett streck + kan bas teknikerna av de alla simstilarna. 

Hobby grupp för simmare med specialbehov  
Gruppen är meningen för barn och tonåriga som kan simma i djupa bassängen och kan bas teknikerna av de alla olika simstilarna, men har special svårigheter (som t.ex. fysisk funktionsnedsättning)

Samarbetsgrupper
WAU och Muuvi grupperna arrangeras i samarbete med Esbo stad, och är gratis för sina deltagare. Båda grupperna arrangeras genast efter skolan, och 7-12 åriga barn är välkomna. Grupperna arrangeras i Esboviken, Mellersta-Esbo och Hagalunds simhall. Det finns begränsade mängd av platser och deltagarna måste reservera en plats från varje grupp i förväg.

Sommarläger
Vi arrangerar sommarläger under sommaren på veckodagarna (mån-fre kl. 9.00–15.00). På sommarlägren simmar vi och spelar olika spel. (Vi spelar ute om vädret tillåter). Deltagarna delas i två grupper baserat på ålder och kunskaper. Startkrav: Kunna simma 50 meter i ett streck på magen och på ryggen i djupa bassängen. Barnet måste vara mist 7 år gammalt för att kunna delta på sommarlägret.

Från hobby till tävling

Tävlingssimning i bra sällskap 

CetusMix

Tävlingssimning i Cetus börjar från Mix-nivå. Olika innehåll i simning, konstsimning och vatten polo är blandade tillsammans. I CetusMix-grupperna kommer de unga simmarna att utveckla mångsidigt sina motoriska baskunskaper och kompetens i vatten och lära känna de typiska träningarna av dessa olika simsporter. CetusMix lämpar sig till 7-10 åriga barn som börjar sin tävlings hobby.

Du kan anhålla om plats till CetusMix två gånger om året. 


Vuxnas kursser

Våga & Lär dig

Lär dig baserna

På Nybörjar simkurserna strävar vi efter att göra en modigare, lära en att behärska sin kropp i vatten och förstås baskunskaperna i simning. Deltagarna måste vara minst 15 år gamla.

Simskola 1
Deltagarnas mål på kursen är att vänja sig med att trivas i vatten och kunna flyta, glida, simma 5 meter och dyka under vatten. Startkrav: Deltagaren vågar doppa sig i vatten.

Simskola 2
Deltagarnas mål på kursen är att klara av att simma 15 meter i ett streck (på rygg och mage) i djupa bassängen och andra baskunskaper. Startkrav: Deltagaren kan simma 5 meter i ett streck och dyka under vatten.

Simskola 3
Deltagarnas mål på kursen är att klara av att simma 25 meter i ett streck (på rygg och mage) i djupa bassängen. Startkrav: Deltagaren kan simma 15 meter i ett streck (på rygg och mage) i djupa bassängen

Träna & Bli inspirerad

Lär dig teknik

Under teknikkurserna lär vi en basteknikerna i de olike simstilarna och gör dem ännu smidigare. Vi lär också vändningarna och starterna av de olika simstilarna. Du kan välja en längre kurs för att lära dig alla de fyra simstilarna eller en kortare kurs för att endast koncentrera dig på en simstil. Observera också de olika kursnivåerna.

Simteknikkurs 1 
Som mål på kursen är att behärska baserna av rygg-, bröst-, fri- (och fjäril-)sim. Startkrav: Kunna simma 100 meter i ett streck i djupa bassängen.

Simteknikkurs 2
Under kursen kommer vi att slipa på teknikerna och vändningarna av alla de fyra simstilarna (frisim, bröstsim, ryggsim och fjärilsim). Vi kommer också att öva på starterna av de olika simstilarna. Startkrav: Behärska baserna av rygg-, bröst-, och frisim. Kunna simma 200 meter i ett streck i djupa bassängen.

Krålteknikkurs 2
Som mål på kursen är att lära sig tekniken i frisim (krål).  Vi kommer att börja från baserna som rätt simställning och andningsteknik. Startkrav: Kunna simma 100 meter i ett streck i djupa bassängen. 

Krålteknikkurs 2
Under kursen kommer vi att slipa på tekniken och vändningen i frisim (krål). Startkrav: Behärska bastekniken i frisim (krål), rätt simställning och andningsteknik.

Bröstsimteknikkurs
Som mål på kursen är att slipa på tekniken i bröstsim. Vi kommer att börja från baserna som rätt simställning och andningsteknik. Startkrav: Kunna simma 100m i ett streck i djupa bassängen.

Konditionssimgrupp för vuxna

Konditionssimgrupperna träffas en gång i veckan för att slipa simteknikerna och vändningarna oxh för att öva på långdistans simning och att simma olika program (1000-2000m). Som mål är att bevara en konstant simnings hobby och att förbättra sin kondition. Startkrav: Ha slutfört Simteknikkurs 2, eller ha bra kunskaper i simning (kunna simma minst 200m i ett streck).

Finn nya sportgrenar

Olympisk dykning för vuxna
Simhoppskurserna är menade för vuxna, över 15 år. Under kurs nivå 1, vi kommer att öva på baskunskaper och teknik i hopp, huvudsakligen från 1 meters språngbräda. För att delta i kursnivå 2, måste deltagaren redan behärska baskunskaperna. Under nivå 2-kurssen kommer vi att hoppa från 3 och 5 meters plan och 3m språngbräda. Startkrav för kurs 1: Kunna simma 50 meter i ett streck i djupa bassängen. Våga hoppa från 1 meters plan med fötterna före.

Fridyknings kurser
Under kurserna kommer du att lära dig hur man övar på fridykning effektivt och tryggt i simbassängs atmosfär och att lära känna säkerhetsfrågor och risker av fridykning. Ni kommer också att lära er teorin av dykning som t.ex. fysiska kroppsliga fenomen under dykning. Efter att ha genomfört en fridyknings demo, kan du ansluta dig till Cetus Dykningsklubb och delta i AIDA 2 simbassängs-kurs.

Vattengymnastik 

Vattengymnastik, vattenlöpning och hydrobic är effektiva men trygga sätt att motionera, och de passar för alla. Vattenmotstånd gör övningen effektiv men tack vare flytbarheten belastar den inte lederna.

Vattengymnastik
Vattengymnastik är ett tryggt sätt att motionera och det passar för alla. Vattenmotstånd gör övningen effektiv men tack vare flytbarheten belastar den inte lederna. I vattengymnastiken gör v inga komplexa rörelser eller koreografier.

Hydrobic
Hydrobic är effektiv och uppfriskande motionering i vatten med musik. Tempot är mera intensivt som i vattengymnastik. Under hydrobic timmarna kan det också vara koreografier med musik.

Powerhydrobic
Powerhydrobic är lite effektivare än sin lillasyster hydrobic. Under timmarna kommer din puls att stiga! Vi tränar aerobics i vatten och också muskelträning med hjälp av olika utrustningar.

Vattenlöpning
Vattenlöpning är en effektiv och uppfriskande motionering i vatten. Vi använder springbälten som hjälpinstrument. Vi gör också muskelträning under sessionerna. Vatten är ett utmanande element tom för en person med bra kondition. Rörelserna görs med varierande, delvis hög puls.

Tävla & Utmana

Cetus Masters

I Cetus Masters-grupp kan du träna 1-5 gånger i veckan. Målet är att etablera simning som en helhets hobby. Om det finns intresse, kan man tävla i åldersklasser. Mera information om Cetus Masters hittar du på adressen: www.cetusmasters.fi