Medlemssimturer

Cetus medlemssimturer 8.1.-27.5.2018 

Organisationens medlemmar får simma på medlemssimturerna enligt följande tidtabell:

I Esbovikens simhall

på fredagar kl. 20.45-21.30 (simning+gym)
på lördagar kl. 17.45-19.15 (simning+gym)
på söndagar kl. 8.30-10.45 (simning+gym)

exeptionella tidtabell

Dykarklubbens turer 8.1.-27.5.2018 

I Alberga simhall på måndagar kl. 20.40-22.00 

I Esbovikens simhall på fredagar kl. 20.45-21.30. 

exeptionella tidtabell