Simhopp

Simhopp är en estetisk bedömningsgren, där man hoppar ensam eller parvis. Målet är att göra ett möjligast rakt hopp, kroppen strikt och så att de strittar så lite vatten som möjligt då man landar. I hoppen lägger man uppmärksamhet i hoppets bana och roteringshastighet, kroppens position under flyget och1 landningen i vattnet. Egenskaper som bra koordinering, takt sinne, rumsuppfattning, kraft, snabbhet, mod och ihärdighet är förmånliga egenskaper för simhoppare.

Simhoppen görs från 1m:s och 3m:s språngbrädor och 1m:s, 3m:s och 5m:s våningar. Simhopp kan göras som parhopp, syncrohopp, var två hoppare hoppar från samma höjd. I hoppet bedöms då samtidighet och de båda hoppen skilt.

 

Utförningssätt

Det finns fyra sätt att utföra simhopp, och de märks med följande bokstäver: A = med rak kropp
B= böjandes C = rullandes D = utförandesätt fritt

Riktningar

Det finns sex riktningar till vilka simhoppen utförs:
•    Framåt (100)
•    Bakåt (200)
•    Utåt (300)
•    Inåt (400)
•    Snurr (500)
•    Handståendes (600)

I hopp som startar framifrån, startar hoppet med ansikte mot vatten och roteringen sker framåt. I hopp som görs baklänges, är ryggen mot bassängen och roteringen sker bakåt. I hopp som görs utåt är startläget framåt, men roteringen sker bakåt. Hopp som görs inåt görs ryggen mot bassängen, men roteringen sker framåt. Ett snurrhopp måste innehålla minst ett halft snurr. Roteringen kan göras åt alla håll. Hopp som startar med händerna görs bara från våningar och de startar från ett handstående. Efter att ha visat ett stabilt handstående kan hopparen avklara hoppet antingen framåt, bakåt, utåt eller till ett snurr.

 

Organisationer

Det finns 15 olika organisationer i Finland där man kan ha simhopp som hobby. Från organisationerna deltar det hoppare ända upp till internationell tävlingsnivå.