Simning

Succé som en simorganisation

Cetus har vunnit den nationala titeln av att vara den bästa simorganisationen i Finland 5 gånger I rad. 

Att börja en simkarriär

Tävlings sporter i Cetus börjar från CetusMix-nivån. Förutom tävlingssim inkluderar också denna nivå element från vattenpolo och konstsimning. Målet av träningen är att erbjuda barnen en bred variation av övningar för att utveckla motoriska kunskaper och fysisk förmåga.  Det är också en bra chans att lära känna möjligheterna av vatten sporterna. CetusMix är gjord för 7-11 åriga barn.

Mera information får man av:

Träningen på Cetus

Vårt mål är att erbjuda varje simmare en grupp som tjänar hens kunskapsnivå och ambition för simning. Vårt tränings system baserar sig på 5 basnivåer och varje nivå kan ha flera parallella grupper som har specifika kriterier och mål. 

Simgrupper

Det finns 21 simgrupper på Cetus. Alla grupper är fastslaget baserade på många faktorer som kunskapsnivå och ålder av simmaren. För att komma framåt i grupp hierarkin måste man klara av nästa gruppnivås krav.