Allmän information

Verksamhets organisering och ansvarsfördelning

CetusMix är förberedande och orienterande verksamhet till tävlingsgruppers övning. I CetusMix vänjer man sig i en regelbunden träningsrytm och övar på att vara på träningar. Ett grenteam ansvarar över CetusMix-träning, vart hör ansvariga personer över bansimning, vattenpolo och konstsimning.

Varje CetusMix-grupp har en(ett) ansvarande tränare(par), som ansvarar över praktisk verksamhets planering, av genomförande och värdering. Vid sidan om de ansvarande tränarna drar grentränarna av vattenpolo och konstsimning övningar.

I saker gällande barnets träning och gruooernas praktiska verksamhet kan föräldrarna vara i kontakt med gruppens ansvarande tränare. Allmänna saker, förfrågan och feedback riktas till CetusMix-nivåansvarig. Se stället ”CetusMix > Kontaktuppgifter”. 

Redskap som behövs på träningarna

Träningarna börjar med ett möte vid bassängens kant. Man behöver simbyxor/simkostym och simglasögon, för långhåriga även en simmössa. Om träningen börjar med muskelkonditionering, ta med dig också t-skjorta och shorts. En dricksflaska är bra att ha med sig.

Träningsarmband

Simmarna får ett personligt passarmband till simhallen. Av armbandet tas 20 euros betalning i samman med vårens periodkostnad. Om armbandet försvinner eller går sönder, ta kontakt via email till hallikortit(at)cetus.fi. 

Tävlande

På CetusMix-nivå lär man känna övnings- och tävlingskultur typiska för de olika simsportgrenarna. Vi erbjuder en möjlighet för CetusMix-medlemmar att delta i vattenpolo-matcher, bansimningstävlingar och konstsimnings evenemang. Det informeras om evenemangen i god tid och man anmäler sig till dem skilt.

För tävlingsevenemang behöver simmaren Finlands Simförbundets tävlingslicens, alltså en Blue Card. Licensen inlöses av Finlands Simförbunds sidor, http://www.uimaliitto.fi/liitto/bluecard-lisenssi/. OBS. Licensen måste vara inlöst 14 dygn före tävlingen. 

Kostnader

Updateras snart...

Gruppernas regler

Tränarna kommer överens med sin grupp om reglerna, med vilka man strävar till att skapa bra träningsomständigheter och en säker och uppmuntrande atmosfär. Ifall man under träningar eller tävlingar bryter regler, är tränarna skyldiga att informera av händelserna till simmarens hem. Av eventuella följder kommer man överens mellan simmaren, föräldrarna och tränarna.

Vi önskar att ni som föräldrar låter tränarna arbeta ifred under träningstiderna. Kom överens om träff, ifall ni vill diskutera personligt med tränarna om saker gällande ert barn. Informera också tränarna om saker som eventuellt kan inverka på barnets träning, såsom kroniska belastningsskador, allergier eller inlärningssvårigheter.