Simningens bedömnings tillfälle

Bedömningstillfället är meningen för de som börjar med tävlingssporten

Till CetusMix söker man sig primärt via ett bedömningstillfälle.

Bedömningstillfällets mening är att kartlägga barnens fysiska och skicklighets färdigheter, motivation och koncentration. Vi lägger uppmärksamhet i barnets sätt att vara i vattnet, kunskap i att koordinera och skilja rörelser och ta emot feedback. Bedömningstillfället är ett gruppövningsmoment, som tar ca 45 minuter. Största delen av tiden är man i bassängen, några övningar görs på bassängens kant. Till träningen utrustar man sig med normal simutrustning (simbyxor, glasögon, för de som har långt hår också en simmössa).

Vi informerar om kommande tillfällen på våra sidor. Tillfället är kostnadsfritt och man anmäler sig på förhand i vår webbutik.