Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetukset tallennettu.

Vastuullisuus seuran arjessa

Cetuksen johto ja työntekijät ovat sitoutuneet toimimaan seuran arvoja kunnioittaen sekä muiltakin osin huomioimaan toiminnassaan vastuullisuuteen, turvallisuuteen ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvät asiat. Seuran johto huolehtii vastuullisuuteen, turvallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvän tietoisuuden edistämisestä ja esimerkiksi koulutustarpeisiin vastaamisesta. Jäsenistöltä kerätään säännöllisesti palautetta, jonka tarkoitus on ohjata seuratoiminnan kehittämistyötä.

Toiminnanjohtajan sekä muiden vastuuhenkilöiden vastuulla on varmistaa, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevät valmentajat ja ohjaajat soveltuvat tehtäviinsä, saavat tarvittavan perehdytyksen ja koulutuksen tehtäviinsä sekä riittävää ohjausta ja tukea työssään. Lisäksi toiminnanjohtaja ja muut vastuuhenkilöt sitoutuvat omalla toiminnallaan edistämään kannustavaa ja turvallista, häirinnän ja syrjinnän vastaista urheilukulttuuria.

Ryhmän vastuuvalmentajan tai -ohjaajan vastuulla on kaikin tavoin edistää turvallista, häirinnän ja syrjinnän vastaista ilmapiiriä omassa ryhmässään. Omalla esimerkillään valmentaja mallintaa urheilijoilleen ilmapiiriin myönteisesti vaikuttavaa käyttäytymistä, kuten ystävällisyyttä, toisten huomioon ottamista, erilaisuuden hyväksymistä sekä kannustamista. Valmentajan vastuulla on toimia yleisen ohjeistuksen mukaisesti tilanteissa, joissa hän saa tietoonsa tai havaitsee sellaisia ryhmäänsä liittyviä asioita, jotka herättävät huolta ja/tai joihin ei pysty suoraan itse vaikuttamaan.

Valmentaja ymmärtää roolinsa mukanaan tuoman vastuun ja toimii sen mukaisesti. Työssään valmentaja noudattaa seuran valmennuslinjaa. Vastuulliseen valmentamiseen kuuluu olennaisena osana hyvä yhteistyö ja avoin kommunikaatio urheilijoiden kotiväen sekä muiden seuratoimijoiden kanssa. Valmentaja ymmärtää, että urheilijan kokemukset seuraan ja ryhmään kuulumisesta sekä suhteesta valmentajaan vaikuttavat lajin parissa viihtymiseen ja sitä kautta oppimiseen ja urheilullisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Valmennustyössä valmentaja kohtelee ryhmänsä urheilijoita reilusti, tasapuolisesti ja samanarvoisina riippumatta suorituksista. Valmentaja huomioi kaikessa toiminnassaan urheilijoidensa iän ja kehitystason sekä huomioi laajasti mahdollisuutensa vahvistaa urheilijoiden motivaatiota ja yleistä hyvinvointia. Valmentaja toimii tavalla, joka tukee urheilijoiden persoonallista kasvua sekä kokonaisvaltaisen urheilullisen potentiaalin saavuttamista. Turvallinen ilmapiiri ja luottamus valmentajaan ovat erityisen tärkeitä asioita urheilutoiminnassa, jossa tulosten tavoittelu edellyttää urheilijoilta psyykkistä ja fyysistä ponnistelua sekä epävarmuuden ja -mukavuuden sietämistä.

Valmentaja huolehtii, että ryhmällä on yhteisesti laaditut säännöt, jotka tukevat myönteisen ilmapiirin rakentumista. Valmentaja ja ryhmän jäsenet sopivat selkeän toimintamallin tilanteisiin, joissa sääntöjä rikkovaan tai muutoin sopimattomaan käyttäytymiseen on tarpeen puuttua. Valmentajan vastuulla on tiedottaa koteja sovituista asioista sekä huolehtia, että sääntöjä noudatetaan harjoitus- ja kilpailutilanteissa. Mahdollisissa ongelmatilanteissa yhteistyö kotien kanssa on erityisen tärkeää.

Linkkejä ja lisätietoa:

Väestöliiton Et ole yksin -kampanja
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
Suomen valmentajat ry Valmentajalla on väliä -kampanja

Yhteistyössä