Valmennus

Cetus Espoon kilpauinnin valmennusjärjestelmä perustuu tasovalmennusjärjestelmään, jossa jokaisella tasolle on määritetty omat tehtävänsä, joita ohjaa vahvasti eri fyysisten ominaisuuksien herkkyyskaudet. Valmennusjärjestelmän ensimmäinen taso on CetusMix, josta uimarit jatkavat lajikohtaisiin ryhmiin.

Valmennusjärjestelmän tavoitteena on taata jokaiselle uimarille taito- ja tavoitetasonsa mukainen harjoittelupaikka. Cetuksen valmennusjärjestelmä perustuu viiteen perustasoon, joista jokaisella tasolla voi olla useita rinnakkaisia ryhmiä, joille on tarkkaan määritetty pääsykriteerit, toiminnan keskeiset sisällöt ja tavoitteet.

Ryhmissä eteenpäin siirtymiseksi tulee uimarin täyttää ylemmän ryhmän kriteerit ja tavoiteikä ryhmiin. Seuran valmentajat voivat kuitenkin harkinnan mukaisesti täyttää ryhmiä myös yli- tai ali-ikäisillä uimareilla, jos katsotaan, että tämä on tarpeellista yksilöllisen kehittymisen kannalta. Valmennusjärjestelmän perustasot ovat: Kilpauintikoulu, Rollo-taso, Taso II, Taso I, Akatemia-edustus sekä Akatemia- TOP-ryhmä. Tasoilla I-III on käytössä valkoinen, pinkki ja musta linja uimareiden tason mukaan.

Varsinaisten valmennusryhmien lisäksi Cetuksessa toimii huippu-urheilua tukevat nuorten Kultahippu –ryhmä sekä aikuisten TOP TEAM –ryhmä.

Yhteistyössä