Asiakassopimusehdot

Cetus Espoo ry – Cetus Esbo rf (myöhemmin Cetus) laatimat sopimusehdot koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä kauppaa. Sopimusehtomme ja toimintatapamme noudattavat Kuluttajaviraston liikuntakeskuksille lähettämää ohjeistusta jäsenyyksien solmimisesta ja sopimuksien muutoksista. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu jäsensopimusehtojen molemminpuolinen noudattaminen, kaikkien asiakkaiden kohdalla tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti.

Cetus tarjoaa vesiliikuntapalveluja (mm. vauvauintia, uimakouluja, tekniikkaopetusta ym.) niitä ostaville henkilöille. Palvelut sisältävät ohjattua toimintaa koulutettujen ohjaajien toimesta.

Kurssijäsenyys

 1. Cetuksen kurssijäsenyys on voimassa kyseisen kurssiajankohdan verran. Kurssijäsenyys on aina henkilökohtainen ja kurssikohtainen. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja.

Kurssipaikan peruminen ja keskeyttäminen

 1. Kurssipaikan peruminen 3-5 kertaa järjestettäville kursseille tulee tehdä viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti (yhteystiedot alla). Alle seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua voi peruutuksen tehdä vain lääkärintodistusta vastaan. Kurssipaikan perumisesta järjestäjällä on oikeus periä asiakkaalta 5 euron käsittelymaksu. Kurssijäsenmaksua/kurssimaksua ei palauteta kurssin alettua muissa kuin kohdassa 3. mainituissa tapauksissa.

 2. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kuukausi), raskauden tai armeijan johdosta, voidaan kurssijäsenyys keskeyttää. Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todistus. Kesken kurssikauden keskeytetty kurssijäsenyys käsitellään em. tapauksissa aina tapauskohtaisesti.

 3. Vähintään 6 kertaa järjestettäviä kursseja on mahdollista kokeilla kahden (2) peräkkäisen kurssikerran ajan. Kurssikokeiluksi tulkitaan kurssin kaksi ensimmäistä kurssikertaa, joilla varaus on voimassa. Kurssikokeiluista veloitamme kurssiin sisältyvän uimalakin hinnan (arvo 10 euroa) sekä kertamaksun, joka määräytyy kokeilukertojen määrän sekä kurssin kokonaishinnan perusteella. Lisäksi veloitamme 15 euron käsittelymaksun alle seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua tehdyistä perutuksista. Mahdollinen kurssipaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti viipymättä toisen kokeilukerran jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä. Mikäli kurssipaikan peruminen tehdään kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua veloitamme perutuksesta 5 euron käsittelymaksun. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti (yhteystiedot alla). Kurssikokeilu ei koske 3–5 kertaa järjestettäviä kursseja, liikuntaleirejä tai vauva-, sisarus- ja perheuintia.

 4. Vauva-, sisarus- ja/tai perheuinnin varaus on mahdollista irtisanoa kesken kauden. Irtisanomisaika on neljä (4) viikkoa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista lopettamista sähköpostitse osoitteeseen Kytke JavaScript päälle nähdäksesi sisällön..

Kurssikerran ja kurssin peruuntuminen

 1. Kurssin järjestäjästä (Cetus) johtumattomasta syystä tapahtuva ennalta arvaamaton kurssikerran peruuntuminen ei velvoita järjestäjää hyvittämään peruuntunutta kurssikertaa tai järjestämään korvaavaa uintikertaa. Ennalta arvaamaton tapahtuma voi olla esim. veden likaantuminen, joka estää altaan käytön asiakkailta ja kurssilaisilta kyseisenä ajankohtana.

 2. Ylivoimaisen esteen (esim. epidemian tai tulipalon) sattuessa Cetus ei ole velvollinen palauttamaan kurssimaksua asiakkaalle eikä Cetus ole velvollinen korvaavien kurssikertojen järjestämiseen.

 3. Mikäli järjestäjä (Cetus) joutuu perumaan yksittäisen kurssikerran, järjestäjä ilmoittaa korvauskäytännöstä asiakkaalle mahdollisimman pian. Syy kurssikerran peruuntumiseen voi olla esimerkiksi ohjaajan sairastuminen.

 4. Mikäli järjestäjä (Cetus) joutuu perumaan kurssin ennen sen alkua, palautetaan kurssimaksu asiakkaalle kokonaisuudessaan. Mikäli järjestäjä joutuu perumaan kurssin sen alkamisen jälkeen, kurssimaksu palautetaan asiakkaalle jäljellä olevien kurssikertojen osalta. Syy kurssin perumiseen voi olla esimerkiksi se, ettei minimiosallistujamäärä täyty tai ohjaajan sairastumisen takia.

Muuta huomioitavaa

 1. Cetuksen järjestämille kursseille ei saa tuoda ylimääräisenä ystäviä tai muita perheenjäseniä vieraaksi. Lapsi-vanhempi -kursseilla sekä vauva-, perhe- ja sisarusuinneissa vanhemmat vastaavat oman lapsensa turvallisuudesta noudattamalla ohjaajan antamia ohjeita uinnin aikana ja sen jälkeen.

 2. Mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita omalla toiminnallaan, on järjestäjällä oikeus irtisanoa osallistujan kurssijäsenyys päättymään välittömästi ilman velvollisuutta palauttaa kurssimaksua asiakkaalle.

 3. Mikäli asiakas ei noudata sopimusehtoja, voidaan osallistujan kurssijäsenyys irtisanoa päättymään välittömästi ilman velvollisuutta palauttaa kurssimaksua.

 4. Cetus Espoo ry – Cetus Esbo rf pidättää oikeuden muutoksiin.

Yhteystiedot

Yhteistyössä