Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetukset tallennettu.

Asiakassopimusehdot

Cetus Espoo ry - Cetus Esbo rf (jäljempänä Cetus) kaikille avoimeen maksulliseen palvelutoimintaan (kurssitoiminta) sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lisäksi Cetus noudattaa kilpailu- ja kuluttajaviraston liikuntakeskuksille antamaa ohjeistusta (2011) sopimusehdoista mukaan lukien kurssin peruuttaminen ja keskeyttäminen.

Cetus tarjoaa vesiliikuntapalveluja (mm. vauvauintia, uimakouluja, tekniikkaopetusta ym.) niitä ostaville henkilöille. Palvelut sisältävät ohjattua toimintaa koulutettujen ohjaajien toimesta. llmoittautumisen yhteydessä asiakas hyväksyy palvelunkuvauksen sekä asiakasehdot.

Cetuksella on käytössään urheilu- ja vapaa-ajan yhteisöjen sekä yhdistysten sähköinen jäsenpalvelu, myClub, jonka avulla Cetus palvelun tilaajana hallinnoi jäsen- ja asiakasrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.

Palveluun talletettujen henkilötietojen osalta Cetus toimii rekisterinpitäjänä jäsenrekisterinsä osalta. Myclub -palveluun rekisteröitymisen yhteydessä annettavia henkilötietoja käsitellään jäsenyyteen liittyvissä asioissa. Rekisteröitymällä Myclub -palveluun asiakas määrittelee itse, kuinka haluaa ostettua palvelutoimintaa koskevat mahdolliset viestit vastaanottaa (tekstiviesti, sähköposti). Cetuksen tavat käsitellä henkilötietoja sekä jäsenen tietosuojaoikeudet on lueteltu yhdistyksen tietosuojaselosteessa.

Kurssijäsenyys

 1. Cetuksen kurssijäsenyys on voimassa kyseisen kurssiajankohdan verran. Kurssijäsenyys on aina henkilökohtainen ja kurssikohtainen. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja.

Kurssipaikan peruminen ja keskeyttäminen

 1. Kurssipaikan peruminen 3-5 kertaa järjestettäville kursseille tulee tehdä viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti (yhteystiedot alla). Alle seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua voi peruutuksen tehdä vain lääkärintodistusta vastaan. Kurssipaikan perumisesta järjestäjällä on oikeus periä asiakkaalta 5 euron käsittelymaksu. Kurssijäsenmaksua/kurssimaksua ei palauteta kurssin alettua muissa kuin kohdassa 3. mainituissa tapauksissa.

 2. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kuukausi), raskauden tai armeijan johdosta, voidaan kurssijäsenyys keskeyttää. Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todistus. Kesken kurssikauden keskeytetty kurssijäsenyys käsitellään em. tapauksissa aina tapauskohtaisesti.

 3. Vähintään 6 kertaa järjestettäviä kursseja on mahdollista kokeilla kahden (2) peräkkäisen kurssikerran ajan. Kurssikokeiluksi tulkitaan kurssin kaksi ensimmäistä kurssikertaa, joilla varaus on voimassa. Kurssikokeiluista veloitamme kurssiin sisältyvän uimalakin hinnan (arvo 10 euroa) sekä kertamaksun, joka määräytyy kokeilukertojen määrän sekä kurssin kokonaishinnan perusteella. Lisäksi veloitamme 15 euron käsittelymaksun.
  Mahdollinen kurssipaikan peruminen tulee tehdä aina kirjallisesti viipymättä toisen kokeilukerran jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä.
  Jos vähintään 6 kertaa järjestettävä kurssi perutaan alle seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua, veloitamme 15€ käsittelymaksun. Mikäli kurssipaikan peruminen tehdään viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua veloitamme 5 euron käsittelymaksun. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti (yhteystiedot alla). Kurssikokeilu ei koske 3–5 kertaa järjestettäviä kursseja, liikuntaleirejä tai vauva-, sisarus- ja perheuintia.

 4. Vauva-, sisarus- ja/tai perheuinnin varaus on mahdollista irtisanoa kesken kauden. Irtisanomisaika on neljä (4) viikkoa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista lopettamista sähköpostitse osoitteeseen Kytke JavaScript päälle nähdäksesi sisällön..

Kurssikerran ja kurssin peruuntuminen

 1. Kurssin järjestäjästä (Cetus) johtumattomasta syystä tapahtuva ennalta arvaamaton kurssikerran peruuntuminen ei velvoita järjestäjää hyvittämään peruuntunutta kurssikertaa tai järjestämään korvaavaa uintikertaa. Ennalta arvaamaton tapahtuma voi olla esim. veden likaantuminen, joka estää altaan käytön asiakkailta ja kurssilaisilta kyseisenä ajankohtana.

 2. Ylivoimaisen esteen (esim. epidemian tai tulipalon) sattuessa Cetus ei ole velvollinen palauttamaan kurssimaksua asiakkaalle eikä Cetus ole velvollinen korvaavien kurssikertojen järjestämiseen.

 3. Mikäli järjestäjä (Cetus) joutuu perumaan yksittäisen kurssikerran, järjestäjä ilmoittaa korvauskäytännöstä asiakkaalle mahdollisimman pian. Syy kurssikerran peruuntumiseen voi olla esimerkiksi ohjaajan sairastuminen.

 4. Mikäli järjestäjä (Cetus) joutuu perumaan kurssin ennen sen alkua, palautetaan kurssimaksu asiakkaalle kokonaisuudessaan. Mikäli järjestäjä joutuu perumaan kurssin sen alkamisen jälkeen, kurssimaksu palautetaan asiakkaalle jäljellä olevien kurssikertojen osalta. Syy kurssin perumiseen voi olla esimerkiksi se, ettei minimiosallistujamäärä täyty tai ohjaajan sairastumisen takia.

Muuta huomioitavaa

 1. Cetuksen järjestämille kursseille ei saa tuoda ylimääräisenä ystäviä tai muita perheenjäseniä vieraaksi. Lapsi-vanhempi -kursseilla sekä vauva-, perhe- ja sisarusuinneissa vanhemmat vastaavat oman lapsensa turvallisuudesta noudattamalla ohjaajan antamia ohjeita uinnin aikana ja sen jälkeen.

 2. Mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita omalla toiminnallaan, on järjestäjällä oikeus irtisanoa osallistujan kurssijäsenyys päättymään välittömästi ilman velvollisuutta palauttaa kurssimaksua asiakkaalle.

 3. Mikäli asiakas ei noudata sopimusehtoja, voidaan osallistujan kurssijäsenyys irtisanoa päättymään välittömästi ilman velvollisuutta palauttaa kurssimaksua.

 4. Cetus Espoo ry – Cetus Esbo rf pidättää oikeuden muutoksiin.

Yhteystiedot

Yhteistyössä