Asiakassopimusehdot

Cetus Espoo ry – Cetus Esbo rf (myöhemmin Cetus) laatimat sopimusehdot koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä kauppaa. Sopimusehtomme ja toimintatapamme noudattavat Kuluttajaviraston liikuntakeskuksille lähettämää ohjeistusta jäsenyyksien solmimisesta ja sopimuksien muutoksista. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu jäsensopimusehtojen molemminpuolinen noudattaminen, kaikkien asiakkaiden kohdalla tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti.

Cetus tarjoaa vesiliikuntapalveluja (mm. vauvauintia, uimakouluja, tekniikkaopetusta ym.) niitä ostaville henkilöille. Palvelut sisältävät ohjattua toimintaa koulutettujen ohjaajien toimesta.

  1. Cetuksen kurssijäsenyys on voimassa kyseisen kurssiajankohdan verran. Kurssijäsenyys on aina henkilökohtainen ja kurssikohtainen. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja.
  2. Kurssijäsenmaksua/kurssimaksua ei palauteta kurssin alettua muissa kuin kohdassa 3. mainituissa erikoistapauksissa tai kohdassa 4. mainituissa kurssikokeiluissa. Kurssin peruminen on asiakkaalle maksutonta mikäli peruutus on tehty ennen kurssin alkua ja laskun viimeiseen eräpäivään mennessä. Mikäli peruutus tehdään laskun erääntymisen jälkeen on järjestäjällä oikeus periä asiakkaalta kulloinkin voimassa oleva käsittelymaksu. Voimassa oleva käsittelymaksu on 15 euroa. Alle 7 (seitsemän) vuorokautta ennen kurssin alkua voi peruutuksen tehdä vain lääkärintodistusta vastaan. Kurssipaikan peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti.
  3. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kuukausi), raskauden tai armeijan johdosta, voidaan jäsenyys keskeyttää. Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todistus. Kesken kurssikauden keskeytetty kurssijäsenyys käsitellään em. tapauksissa aina tapauskohtaisesti.
  4. Kurssia on mahdollista kokeilla kahden (2) peräkkäisen kurssikerran ajan. Kurssikokeiluksi tulkitaan kurssin kaksi ensimmäistä kurssikertaa, joilla varaus on voimassa. Kurssikokeiluista veloitamme kurssiin sisältyvän uimalakin hinnan (arvo 10 euroa) sekä kertamaksun, joka määräytyy kokeilukertojen määrän sekä kurssin kokonaishinnan perusteella. Lisäksi veloitamme käsittelymaksun perutuista varauksista. Mahdollinen kurssipaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti viipymättä toisen kokeilukerran jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä. Kurssikokeilu ei koske 3–5 kertaa järjestettäviä kursseja, liikuntaleirejä tai vauva-, sisarus- ja perheuintia.
  5. Vauva-, sisarus- ja/tai perheuinnin varaus on mahdollista irtisanoa kesken kauden. Irtisanomisaika on neljä (4) viikkoa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista lopettamista sähköpostitse osoitteeseen Kytke JavaScript päälle nähdäksesi sisällön. tai Kytke JavaScript päälle nähdäksesi sisällön..
  6. Kurssin järjestäjästä (Cetus) johtumattomasta syystä tapahtuva ohjaustunnin peruuntuminen ei oikeuta osallistumismaksun palauttamiseen asiakkaalle eikä korvaavien ohjaustuntien järjestämiseen. Ennalta arvaamaton tapahtuma voi olla esim. veden likaantuminen, joka estää altaan käytön asiakkailta ja kurssilaisilta kyseisenä ajankohtana.
  7. Ylivoimaisen esteen (esim. epidemian tai tulipalon) sattuessa Cetus ei ole velvollinen palauttamaan osallistumismaksua asiakkaalle eikä Cetus ole velvollinen korvaavien ohjaustuntien järjestämiseen.
  8. Cetuksen järjestämille kursseille ei saa tuoda ylimääräisenä ystäviä tai muita perheenjäseniä vieraaksi. Lapsi-vanhempi -kursseilla sekä vauva-, perhe- ja sisarusuinneissa vanhemmat vastaavat oman lapsensa turvallisuudesta noudattamalla ohjaajan antamia ohjeita uinnin aikana ja sen jälkeen.
  9. Mikäli asiakas ei noudata sopimusehtoja, voidaan osallistujan kurssijäsenyys irtisanoa päättymään välittömästi ilman velvollisuutta palauttaa kurssimaksua.
  10. Cetus Espoo ry pidättää oikeuden muutoksiin. Mikäli kurssi joudutaan esimerkiksi perumaan ennen sen alkua, palautetaan kurssimaksu asiakkaalle kokonaisuudessaan. Syy kurssin perumiseen voi olla esimerkiksi se, ettei minimiosallistujamäärä täyty.

Yllä mainitut mahdolliset peruutukset tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Kytke JavaScript päälle nähdäksesi sisällön..

Yhteistyössä