Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetukset tallennettu.

Kundavtalsvillkor

Cetus Espoo ry – Cetus Esbo rf (senare Cetus) avtalsvillkor som upprättats gäller handeln mellan näringsidkaren och konsumenten. Våra avtalsvillkor och verksamhetsmetoder överensstämmer med de instruktioner som Konsumentverket skickar till idrottsanläggningarna om tecknande av medlemskap och ändringar av avtal. Till god kundservice hör att behandla alla kunder jämlikt och rättvist och att vardera partnerna följer avtalsvillkoren.

Cetus erbjuder vattensporttjänster (t.ex. babysim, simskolor, tekniska lektioner etc.) till de som köper dem. Tjänsterna omfattar undervisning av utbildade instruktörer.

Kursmedlemskap

 1. Cetus kursmedlemskap gäller under kursens varaktighet. Kursmedlemskap är alltid personligt och kursspecifikt. Kontraktet för under 18 år accepteras av vårdnadshavaren vid registrering.

Uppsägning av kursplats

 1. En kursuppsägning av en kurs som som har 3-5 simgånger, bör anuleringen ske minst sju (7) dagar innan kursen börjar. Anuleringen sker alltid skriftligt (kontaktuppgifterna finner du nedan på sidan). Ändast mot läkarintyg kan en kursplats anuleras då det är mindre en 7 (sju) dagar till kursstarten. Vid en uppsägning har arangören rätt att fakturera en behandlingsavgift som är 5€. Kursmedlemsavgiften/kursavgiften återbetalas inte efter kursstart i andra fall än de som nämns i punkt 3.

 2. I vissa särskilda fall, som t.ex på grund av långvarig sjukdom (mer än 1 månad), graviditet eller militärtjänstgöring, kan kursmedlemskapet anuleras. Vid uppsägningen skall ett skriftligt intyg uppvisas. En uppsägning av kursmedlemskap som sker i mitten av kursperioden, hanteras alltid enskilt från fall till fall.

 3. Kurser som arrangeras minst 6 gånger finns det en möjligt att pröva på två (2) varandra följande undervisningslektioner. Kursprövningen definieras som de två första undervisningslektionerna i kursen där reservationen är giltig. För kursprövningen debiterar vi en engångsavgift som bestäms utifrån antalet undervisningslektioner av totala priset samt simmössan (ingår i kurspriset) även en simmössa värde 10 euro. Anuleringar gjorda mindre en 7 dygn före kursstarten debiteras en annuleringsavgift på 15€. En anulering av en kursplats skall göras skriftligt omedelbart efter andra undervisningsomgången, dock senast dagen efter. Ifall anuleringen är gjord 7 dygn innan kursstart debiteras en anuleringsavgift på 5€. Kursprövning gäller inte kurser som anordnas 3-5 gånger, simläger eller baby-, syskon- och familjesim.

 4. Det är möjligt att säga upp sin kursplats för baby-, syskon- och/eller familjesim mitt i säsongen. Uppsägningstiden är fyra (4) veckor. Uppsägning skall ske skriftligt senast fyra (4) veckor före själva uppsägningen via e-post till .

Arrangören anulerar en kurs eller undervisningtillfälle

 1. Oförutsägbar anulering av en undervisningslektion på grund av skäl som ligger utanför kursarrangörens kontroll (Cetus), förpliktar inte arrangören att återbetala den inställda lektionen eller att ordna en ersättande lektion. En oförutsedd händelse kan till exempel vara att vattnet blir smutsigt, vilket hindrar kunder och kursdeltagare från att använda bassängen.

 2. Vid force majeure (t.ex. epidemi eller brand) är Cetus inte skyldig att återbetala kursavgiften till kunden och Cetus är inte skyldig att anordna ersättande lektioner.

 3. Om arrangören (Cetus) måste ställa in ett enstaka kurstillfälle, kommer arrangören att informera kunden om ersättningspolicyn snarast möjligast. Orsaken till att ett kurstillfälle ställs in, kan till exempel vara att instruktören blir sjuk.

 4. Om arrangören (Cetus) måste avboka kursen innan den startar, återbetalas kursavgiften i sin helhet till kunden. Om arrangören måste avboka kursen efter att den har startat, återbetalas kursavgiften till kunden för återstående kurstillfällen. Orsaken till att kursen ställs in kan till exempel vara att minimiantalet deltagare inte uppfylls eller att instruktören insjuknar.

Övrigt

 1. Du får inte ta med vänner eller andra familjemedlemmar som gäster till de kurser som anordnas av Cetus. På barn-föräldrakurser och inom baby-, familje- och syskonsim ansvarar föräldrar för sitt eget barns säkerhet, genom att följa instruktörens instruktioner under och efter simningen.

 2. Om kunden orsakar störningar eller farliga situationer med sin egen verksamhet, har arrangören rätt att omedelbart säga upp deltagarens kursmedlemskap utan skyldighet att återbetala kursavgiften till kunden.

 3. Om kunden inte följer villkoren i kontraktet kan deltagarens kursmedlemskap omedelbart sägas upp utan skyldighet att återbetala kursavgiften.

 4. Cetus Espoo ry – Cetus Esbo rf förbehåller sig rätten till ändringar.

Kontaktuppgifter

I samarbete med