Bröstsimteknik

Krävda förkunskaper

Deltagaren skall orka simma minst 100 m oavbrutet i den djupa bassängen.

Målsättningar

Målet är att lära sig bröstsimtekniken från grunden. Man börjar från rätt kroppställning och andningsteknik. Senare övar man på sparkteknik, armdrag, glidmoment och till slut på helhetstekniken.

I samarbete med