Undantagstidtabell för kurser

Vårtermin 2021

Kurser arrangeras INTE i Alberga, Mellersta Esbo, Esboviken eller Kilo (vattenpolo):

  • 1.-5.4.2021
  • 30.4.2021
  • 1.5.2021
  • 13.5.2021

Kursverksamheten är utöver ovannämnda dagar på paus i Esboviken pga. tävlingar:

  • 16.1.2021 (kl 14:45 framåt) Viriilit Vinstat
  • 30.1.2021 Speedo Carnival
  • 27.3.2021 Cetus Games
  • 8.-9.5.2021 Laviaarit

I samarbete med