Päätöksenteko seurassa

Seuran hallitus on vastuussa, että seuramme toiminta on toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti järjestettyä. Seuran toiminnanjohtaja vastaa seuran päivittäisestä johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Seuran toimintaperiaatteet on kuvattu yhdistyksen säännöissä. Seuran organisaatio ja keskeiset vastuualueet on kuvattu oheisessa kuviossa.

Seuran johto toivoo, että jäsenistö osallistuisi aktiivisesti myös seuran toimintaa ja sen kehittämistä koskevaan päätöksentekoon. Päätöksentekoon voi vaikuttaa osallistumalla syksyllä seuran vuosikokoukseen tai tuomalla ehdotuksia seuran hallituksen kokouksiin.

Kontaktuppgifter

I samarbete med