Simskola 2

I Simskola 2 stärker man den existerande simkunskapen, samt lär sig nya kunskaper inom andningsteknik- och kroppskontroll. Övade kunskaper innebär bl.a. delfinhopp, spiral- och sidglid, att vända sig när man flyter och att stå på händer i vattnet. Undervisningen sker huvudsakligen i undervisningsbassängen (barnbassängen), men under kursens gång kan gruppen även besöka djupare bassänger. Under kurser som varar en hel säsong (vår respektive höst) påbörjar man enligt möjlighet också att öva på kunskaper från Simskola 3, om deltagarnas skicklighet utvecklats tillräckligt.

Krävda förkunskaper

Barnet kan glida, flyta, dyka och kan simma minst 5 meter mullvadssim (ansiktet i vattnet, och inandning från sidan), samt 5 meter elementärt ryggsim. Kursen är riktad till barn som fyllt 5 år.

Målsättningar

Att uppnå 15 meters simkunnighet både på mage och rygg, i djupa bassängen. Man lär sig även att hoppa självständigt i den djupa bassängen.

OBS! Vi erbjuder även enskilda Simskola 2-kurser som är inriktade för 7- 12-åriga barn.

I samarbete med