Simskola 1

I Simskola 1 övar vi på grundkunskaper såsom simställningen, andningen och simsparkar. Undervisningen sker huvudsakligen i undervisningsbassängen, men under kursens gång kan gruppen även besöka djupare bassänger. Under kurser som varar en hel säsong (vår respektive höst) påbörjar man enligt möjlighet också att öva på kunskaper från Simskola 2, om deltagarnas skicklighet utvecklats tillräckligt.

Krävda förkunskaper

Barnet är inte rädd för vatten, kan blåsa bubblor och kan sänka hela kroppen samt huvudet under vattnet (utan att hålla för näsan). Barnet kan följa instruktörernas anvisningar och orkar koncentrera sig på undervisningen. Barnet skall vara minst 100cm långt. Kursen är ämnad för barn som fyllt 5 år, samt även äldre barn.

Målsättningar

Barnet lär sig flyta, glida, dyka efter leksaker från bottnet och uppnår 5 meters simkunskap (både på mage (mullvadssim) och rygg (elementärt ryggsim)).

OBS! Vi erbjuder enskilda Simskola 1-kurser som är inriktade för 7- 12-åriga barn.

I samarbete med