Nybörjarsimskola

I nybörjarsimskolan tränar man på elementära simkunskaper, utan att glömma olika lekar och spel. Barnet deltar självständigt i simskolan, utan den egna vuxna. Varje kurstillfälle är 30 min. och simskolan anordnas i undervisningsbassängen.

Krävda förkunskaper

För att deltaga på kursen skall barnet redan vara vant vid att röra sig i vattnet. Barnet skall kunna deltaga i gruppens akiviteter och följa ledarens instruktioner, utan stöd från den egna vuxna. Barnet måste vara minst 100cm långt. Kursen är för barn över 4 år.

Målsättningar

Under kursen tränar gruppen på bl.a. följande kunskaper; att dyka, glida och flyta, samt hur man sparkar med rätt teknik.

OBS! Vi erbjuder enskilda Nybörjargrupper som är ämnade till lite äldre barn; 7-12-åringar.

I samarbete med