Lär dig simma

Simkunnighet är en viktigt livsfärdighet. Simning är även en utmärkt motionsform oberoende ålder. Det är aldrig för sent att lära sig simma! I vuxnas grundkurser lär man sig elementära simfärdigheter och förstärker sin självsäkerhet i vattnet. Då man fyllt 15 år kan man anmäla sig till de vuxnas simkurser.

I Alberga och Mellersta Esbo anordnas Vuxnas Simskola 1 i terapibassängen, där vattnets temperatur är 30-34 celsiusgrader. I Esboviken är lektionerna i undervisningsbassängen, där vattnet är 27-29 celsiusgrader. I Vuxnas Simskolor 2 och 3 spenderar man tilltagande tider i den djupa bassängen, beroende på hur gruppens deltagares skicklighet utvecklas.

I samarbete med