Lär dig simma

Att kunna simma är en viktigt livsfärdighet. Simning är även en utmärkt motionsform oberoende ålder. Det är aldrig för sent att lära sig simma! I de vuxnas grundkurser lär man sig elementära simfärdigheter och förstärker sin självsäkerhet i vattnet. Då man fyllt 15 år kan man anmäla sig till en vuxen simkurs.

I Alberga och Mellersta Esbo arrangeras Vuxnas Simskola 1 i terapibassängen, där vattnets temperatur är 30-34 celsiusgrader. I Esboviken hålls lektionerna i undervisningsbassängen, där vattnet är 27-29 celsiusgrader. I Vuxnas Simskolor 2 och 3 simmar man mer och mer i den djupa bassängen, med respekt för deltagarnas kunnande och självsäkerhet i vattnet.

I samarbete med