Simteknik för triathleter

Under kursen tränar man simteknik från en triathlets synvinkel. Man fokuserar sig på att simma sparsamt med tanke på energin, man lär sig navigation och förmågan att simma i grupp. Under kursens gång tränar man även sim-serier som hjälper triathleten att förbättra simtakten under snabb-, standard-, halv- och heltriatlontävlingar. Kursen är ämnad för triathleter och aktiva motionärer, som är intresserade av triathlon.

Krävda förkunskaper

Deltagaren skall orka simma oavbrutet minst 200 meter i den djupa bassängen. Man skall också behärska grunderna i frisimteknik, såsom korrekt kroppställning och andningsteknik.

I samarbete med