Simning som hobby

När man lärt sig simma kan man utöva simning som sin hobby hos Cetus, utan tävlingsinrikting. Denna möjlighet erbjuder bl.a. hobbygruppen. Genom regelbunden hobbyverksamhet inom simning lär sig barnet utöver simning, viktiga sociala kunskaper och uthållighet. Simning är en gren som utvecklar den aerobiska konditionen. En god simkunskap ger även en trygghet när man rör sig på öppet vatten.

I samarbete med