Ilmoita havainnosta tai ongelmasta

Haluamme varmistaa, että kaikki toiminta seurassamme on eettisesti kestävää ja vastuullista. Urheilutoiminnassa tavoitteemme on edistää urheilijaksi kasvamista ja tulosten tavoittelua turvallisessa ilmapiirissä. Myös työnantajana haluamme toimia vastuullisesti. Emme hyväksy epäasiallista käyttäytymistä seurassamme toimivilta henkilöiltä. Tarvittaessa puutumme ongelmiin toimintamallimme mukaisesti.

Kannustamme kaikkia yhteisömme jäseniä matalan kynnyksen yhteydenottoon tilanteissa, joissa jokin toimintaamme liittyvä havainto tai tieto herättää huolestuneisuutta tai epäilyksiä turvallisuuden vaarantumisesta. Varhaisella ja tehokkaalla puuttumisella voimme ennaltaehkäistä ongelmien kärjistymistä.

Toimintatapamme puuttumiseen:
1. Asia tuodaan tasovastaavan / toiminnanjohtajan tietoon.
2. Toiminnanjohtaja arvioi asian vaatimat toimenpiteet.
3. Toiminnanjohtaja päättää kuka ottaa vastuun toimenpiteistä käytännössä (esim. osapuolten kuuleminen).
4. Sovitaan / päätetään toimenpiteistä.
5. Varmistetaan asian riittävä seuranta.

I samarbete med