Specialsim

Passar för barn med funktionshinder, som behöver extra stöd i att lära sig simma. Man lär sig samma saker som i de andra simkurserna, men varje deltagares individuella behov tas i beaktande och inlärningstakten justeras enligt dem.

Vi arrangerar specialsim i barnbassängen (1-3) i form av simskola, och i stora bassängen i form av hobbyinriktad verksamhet. Utöver det arrangerar Esbo stad anpassad familjesim i terapibassängen. Anmälning till anpassad familjesim sker via staden.

I samarbete med