Instruerade simträningar

Varje träning är baserad på innehåll i säsongplanen. Säsongen består av tre veckors perioder, där varje veckas innehåll är olika. Varje träningstillfälle inom samma vecka är olika. Olika veckors, men samma veckodagars träningar är också olika. Målet är att man får en så mångsidig simträning som möjligt oberoende när eller hur ofta man deltar i träningen.

Coach Libor Janek fungerar som tränare på tisdagar. Dom andra träningarna simmas självständigt i samma nivås grupper. Var tredje tisdag fokuseras träningen på simteknik.

Våra träningsturer hittar du nedan.

I samarbete med