Dykklubb

Cetus dykklubb är till för alla som utfört fridykarkort (bl.a. AIDA) eller aggregatdykarkort (bl.a. PADI, CMAS, NAUI). Cetus dykklubb är också till för fridyknings entusiaster.

Aggregatdykningen har arrangerats tillsammans med dykarföreningen DS ry sedan 2015. För att bli medlem i Cetus dykklubb måste giltigt och adekvat dykarklass uppvisas. Det lägsta kravet på medlemskap inom fridykning är godkänt utfört fridykartest. Tilläggsinfo om testtillfällen och kurser arrangerade av Cetus: sukelluskerho(at)cetus.fi

Medlemskap

Du kan bli medlem om ovannämnda krav uppfylls. Du kan samtidigt bli medlem i Finska Dykarförbundet. Vi vill påminna våra medlemmar om att upprätthålla en försäkring som täcker olycksfall inom dykning.

Tilläggsinfo om medlemskap hittar du här.

I samarbete med