Simskolor (+4 år)

I simskolorna lär man sig nybörjarfärdigheter inom simning; att flyta, glida, dyka, olika elementära simtekniker och att hoppa i bassängen. Kurserna anordnas mest i undervisningsbassängen som är 26-28,5 celsiusgrader varm och 0-0,9m djup. När deltagarnas kunskaper ökar kommer grupperna också att öva i den djupa bassängen. När barnet klarat av simskolan får hen ett diplom. På diplomet skriver instruktören skriver vad som gjorts i simskolan, samt vilken simskola hen rekomenderar att barnet fortsätter till. Användning av simglasögon rekomenderas (prova gärna simglasögonen före simskolan).

Våra simlärare är skolade vid Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf.

I samarbete med