Kursverksamhet i samarbete med Esbo stad

Cetus Esbo rf ordnar mångsidig kursverksamhet i samarbete med Esbo stad. Som exempel arrangeras det simskolor vardagskvällar som erbjuds till ett lägre pris än motsvarande veckosluts verksamhet. Exempel på annan verksamhet som ordnas i samarbetets tecken är eftermiddagsklubben, vesitöpinät, och special simgrupper.

I samarbete med