Tävlingsavgifter

Cetus står för startavgiften för sina masters-simmare i inhemska masters tävlingar. Detta förutsätter att träningsavgiften är betald (se Delta). Endast medlemsavgiften täcker inte startavgiften.

Johanna Kara, tävlingssekreterare (johanna.kara(at)cetus.fi) sköter betalningen av startavgiften till tävlingsarrangören, för de simmare som betalat sin träningsavgift. De simmare som inte betalat träningsavgiften, betalar startavgiften direkt till tävlingsarrangören.

År 2020 är Cetus även medlem i Triathlon Finland. Vilket betyder att Cetus medlemmar har rätt att delta i tävlingar som hör under Triathlon, utan att behöva skaffa sig skild licens.

I samarbete med