WAU & Muuvi

WAU-grupperna finns för simmare av olika nivåer. Det finns grupper för mera erfarna simmare, men också grupper för dem som inte ännu kan simma i djupa bassängen (simkunnighet under 25 meter). WAU-grupperna är indelade i två grupper, enligt ålder: barn som går i 1.-3. klass och barn som går i 4.-6.klass. WAU är en kollaboration mellan Cetus, Esbo stad och Espoon Telinetaiturit (gymnastikklubb).

Muuvi- grupperna är för 10-12 åriga barn, och Muuvi-grupperna simmar alltid i den djupa bassängen. På grund av detta måste alla Muuvi deltagare kunna simma oavbrutet 25 meter på både rygg och mage. Instruktören leder gruppen från bassängkanten. Det finns även en Muuvi-grupp som tränar på elementära simhopp, där man kan lära sig en säker hoppteknik.

Anmälan till både WAU- och Muuvi-grupperna sker via Cetus. Dessa klubbar ger möjligheten till att bekanta sig med olika grenar gratis. Cetus anordnar endast simklubbar.

Krävda förkunskaper

Grupperna anordnas i Esbovikens, Mellersta Esbos och Albergas simhallar. Grupperna är gratis för deltagarna. På grund av säkerhetsskäl är deltagarantalet begränsat, och deltagarna måste regeistereras på förhand till gruppen.

I samarbete med