Service

Vill Du ordna simfödelsedagsfest? Behöver Du råd angående simteknik? Vill Du ha mera information om våra simpaket?

Utöver vår tävlings,- och kursverksamhet arrangerar vi bl.a. simfödelsedagar, privatlektioner, simpaket för daghem...

I samarbete med