Cetus Masters

I Cetus Masters-gruppen kan du delta 1-5 gånger/vecka. Beroende på eget intresse. Målet är att möjliggöra simningen att bli en permanent och fullödig hobby. Tilläggsinfo om Cetus Masters hittar du på Master-sim.

I samarbete med