Dykklubbens träningsturer

Cetus arrangerar egna träningsturer menade för dykklubbens medlemmar. Det är viktigt att följa de gemensamma reglerna och uppmärksamma egen och andras säkerhet. Ingen sim övervakning finns till förfogande under dykklubbens träningsturer. Varje medlem skall bekanta sig med infon för dykklubbens träningsturer, där enskilda simhallar och situationer behandlas närmare. Varje medlem binder sig att följa simhallens ordningsregler och instruktionerna för hur man går till väga under en av dykklubbens träningsturer. Fridykarna binder sig att följa säkerhetsinstruktionerna menade enskilt för dem.

Simhallarna

Esbovikens simhall (fredag 20.40-22.00)

Esbovikens banreservation gäller endast fridykning. Två 50 meters banor är reserverade för dykklubben (på läktarens sida). De andra banorna är reserverade för Cetus medlemmar.

Dykarna har möjlighet att använda simhallens gym fr.o.m. kl. 20.00. När man kommer till simhallen, anmäler man sig till en representant av Cetus, som delar ut nyckelarmband till omklädningsrummets skåp. Man måste vara ute från simhallen senast kl. 22.00.

Alberga simhall (måndag 20.40-23.00, torsdag 20.40-22.00 och söndag 21.00-22.00)

Albergas banreservation gäller endast fridykning. ”Siftesansavriga” söker nycklarna till omklädningsrummen från simhallens kassa före kl. 20.00. På söndagar hämtar man nycklarna från en låda, som finns i simhallens aula. Alberga simhallens ytterdörrar stängs kl. 20.00, så för att komma in måste man vara på plats före det. På söndagar är det den skiftesanvarigas uppgift att se till att alla villiga kommer in i simhallen. På måndagar och söndagar är hoppbassängen reserverad, och torsdagar stora bassängen (25m). Man måste vara ute ur simhallen senast kl. 23.00 på måndagar, kl. 22.30 på torsdagar och söndagar.

Nödsituation

Varje medlem skall ha fått en professionell introduktion angående dykningssäkerhet. Vi uppmuntrar våra medlemmar att aktivt upprätthålla sina kunskaper inom livräddning. Vid en nödsituation har alla som är på plats ansvar att agera. Vem som helst har skyldighet att hjälpa och tillkalla hjälp vid behov. Alla Cetus dykklubb instruktörer är utbildade inom livräddning.

För varje träningstur utser man en ”skiftesansvarig”. På hens ansvar ligger att i sista hand tillkalla hjälp vid en nödsituation. Den skiftesanvariga är berättigad vid behov att be människor avlägsna sig, och vägleda dem ut från simhallen. Vid en olycka är den skiftesansvarig skyldig att skriftligt rapportera om händelsen i simhallens logg (häfte), och att rapportera om situationen till Cetus kontor. Alla mindre olyckor skall också rapporteras i loggen. Alla som utses till skiftesansvariga skall bekanta sig med simhallens säkerhetsmapp. Säkerhetsmappen hittas i simhallarnas övervakningsutrymme.

Kontaktuppgifter

Dykklubbens kordination och kundbetjäning: sukelluskerho(at)cetus.fi

Cetus kundbetjäning: kurssit(at)cetus.fi eller 010 526 4540 (jourtider: mån kl. 12-14, ons och fre kl. 9-11)

Trygga dykstunder!

I samarbete med