Vuxna, Simskola 1

Krävda förkunskaper

För att deltaga, skall man våga doppa sig i en bassäng där fötterna når bottnet. Deltagaren skall också kunna deltaga i undervisningen.

Målsättningar

Målet är att vinna sin vattenrädsla, och öva på elementära simkunskaper. Elemntära simkunskaper är bl.a. att flyta, att glida, att dyka och att simma 5 meter.

I samarbete med