Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetukset tallennettu.

Tietosuojaseloste / rekisteriseloste

Cetuksen ylläpitämät rekisterit ja niiden selosteet

Cetuksen toiminnan edellyttämä rekisteri jakautuu kahteen eri rekisteriin:

  • Kurssijäsenyyden rekisteri
  • Kilpaurheilijoiden rekisteri

Näiden lisäksi cetus.fi sivuston yhteydenottolomakkeen viestit tallennetaan yhteydenoton varmistamiseksi.

Kurssijäsenyyden tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Cetus Espoo ry

Rekisterin vastuuhenkilöt

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään normaaliin asiakassuhteen tietojen hallintaan. Normaali asiakassuhde edellyttää, että asiakkaan perustiedot ovat käytettävissä mahdollisissa yhteydenottotilanteissa. Tietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimuksen suorittamiseen ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt henkilöt ovat asiakassuhteessa Cetuksen kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ovat asiakkaan nimi, osoite- ja yhteystiedot (s-posti ja puhelin) ja syntymäaika vakuutusta varten. Kurssiasiakkaista kerätään uimataitoa koskevaa tietoa, sekä mahdollisesti vesiturvallisuuteen vaikuttavaa terveystietoa (esim. tieto epilepsiasta). Mahdollisten leiri-ilmoittautumisten yhteydessä rekisteröimme myös mahdolliset erityisruokavaliot sekä paitakoon.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot saadaan rekisteröityvältä asiakkaalta itseltään. Suorittaessaan maksutapahtuman asiakas hyväksyy tietojensa käytön rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli sopimuksista johtuvia asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi.

Rekisterin sisäinen käyttö

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Asiakkaan käyttöoikeudet määrittelevät rekisterin vastuuhenkilöt. Rekisteritietojen muutoksista tallentuu käytönvalvontaa varten tieto. Käytöstä tallentuvat käyttäjätunnus, aikaleima sekä käyttäjän oma kuittaus. Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. Rekisterin jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.Cetuksen henkilöstöllä ja Cetuksen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Cetuksen toimesta. Rekisteriseloste on nähtävissä Cetuksen toimistossa (Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo) sekä osoitteessa www.cetus.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, tai esittää tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Cetuksen toimistolla.

Tiedon korjaaminen

Tietojen korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tiedon korjaamisesta huolehtivat pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt.

Tiedon poistaminen

Asiakkaalla on oikeus omien tietojensa poistamiseen asiakassuhteen päättyessä. Asiakas voi poistaa tietonsa rekisteristä tekemällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen Kytke JavaScript päälle nähdäksesi sisällön..

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.

Kilpaurheilijan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Cetus Espoo ry

Rekisterin vastuuhenkilöt

Kilpaurheilijan rekisteriin sovelletaan samoja käytäntöjä, kuin kurssijäsenyyden rekisteriin.

Yhteistyössä