Palvelut

Uinninvalvonta

Cetus Espoo ry tarjoaa korkealaatuista uinninvalvontaa Keski-Espoon uimahallissa. Tavoitteenamme on huolehtia asiakkaiden turvallisuudesta ja siitä, että he saavat hyvää asiakaspalvelua.

Uinninvalvojan työ vaati hyvää fyysistä kuntoa, tarkkuutta, rauhallisuutta, ennakointikykyä ja hyviä asiakaspalvelutaitoja. Edellytämme että kaikilla uinninvalvojilamme on voimassaoleva ensiapukortti (SPR-EA1 tai EFR) sekä hyväksytysti suoritettu hengenpelastajan testiuinti alle aikarajan, jonka Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto on asettanut (katso lisää testistä osoitteesta http://www.suh.fi/).

Koululaisten uimaopetus

Cetus Espoo ry on järjestänyt uimaopetusta peruskoulujen oppilaille vuoden 2009 alusta asti. Opetuksen piiriin kuuluvat päiväkotien esikoululaiset sekä alakoululaiset esiluokasta neljänteen luokkaan asti. Esikoululaiset käyvät tutustumassa uimahalleihin ja uimaopetukseen kaksi kertaa lukuvuodessa, 1.-4.-luokkalaiset uivat neljä kertaa lukuvuodessa. Espoossa alakoululaisia on yhteensä noin 16 000. Yhteen lukuvuoteen mahtuu noin 65 000 esikoululaisen ja alakoululaisen uimahallikäyntiä.

Opetusta annetaan Espoonlahden, Keski-Espoon ja Leppävaaran uimahalleissa. Opettajina toimivat Cetuksen päätoimiset uimaopettajat. Opetuksen yleisenä tavoitteena on saada lapset innostumaan uimisesta positiivisen ilmapiirin kautta. Jokaiselle luokka-asteelle on omat uinnilliset tavoitteensa. Pienimmät oppilaat harjoittelevat veteen totuttautumista ja alkeisuimataitoja. Isommat oppilaat opettelevat varsinaisia uintitekniikoita. Päätavoite kaikille alakoulun oppilaille on saavuttaa Pohjoismaisen uimataitomääritelmän mukainen 200 metrin uimataito.

Uintipaketit päiväkodeille

Järjestämme uimaopetusta myös päiväkotiryhmille tilauksesta. Opetamme lapsille vedessä liikkumista, kastautumista ja tutuiksi tulemista veden kanssa. Pikkuhiljaa rakennamme pohjaa varsinaiselle uimataidolle. Leikkien ja tarinoiden siivittämänä etenevät uintitunnit tukevat lapsen mielikuvitusta, liikunnallisuutta ja sosiaalisia taitoja. Uintitunnit suunnitellaan huomioiden lasten iänmukaiset tarpeet ja valmiudet. Lisätiedot ja varaukset täältä.